Gevaar van ZZS in afvalstromen

In vele afvalstromen komen zeer zorgwekkende stoffen voor (ZZS). Deze kunnen een belemmering vormen voor het veilig recyclen. Voorbeelden van ZZS zijn kleurstoffen in textiel, zware metalen in reststromen van de landbouw en vlamvertragers in plastic. Het RIVM heeft dit ontdekt in een verkennende studie.

ZZS kunnen bewust aan het product of proces zijn toegevoegd of het kunnen verontreinigingen zijn. Ze worden door de overheid met voorrang behandeld. ZZS kunnen namelijk een gevaar opleveren voor mens en milieu. Dit gaat dan om stoffen die de voorplanting belemmeren, zich ophopen in voedselketens of kankerverwekkend zijn.

Het RIVM adviseert om een afwegingskader te maken om de beste afvalverwerkingsoptie te selecteren. Tevens bevelen zij aan, aan te geven welke ZZS en afvalstromen prioriteit moeten krijgen. Het is lastig om een compleet beeld van de problematiek te krijgen. Er ontbreekt namelijk vaak informatie over de werkelijke concentraties in het afval.

Het lange termijn streven is om een veilig alternatief voor ZZS te ontwikkelen. Ketens moeten dan op voorhand veilig zijn. Voor nu wordt er gebruik gemaakt van risicomanagement binnen het Landelijk Afvalstoffen Plan (LAP). Het RIVM heeft ook concentratiegrenswaarden uitgerekend voor ZZS in afvalstromen.