Geen extra milieustraat faciliteiten in kleine dorpen

De Barneveldse fractie van de ChristenUnie is het er niet mee eens dat er geen extra milieustraatfaciliteiten in kleine dorpen komen. Volgens hen moeten mensen bepaalde afvalstromen dichtbij huis kwijt kunnen en is dit ook mogelijk. Dat maakt afvalscheiding een stuk gemakkelijker.

Een tweede milieustraat zou niet opwegen tegen de winst als het gaat om reistijden voor inwoners en zou teveel kosten. Volgens raadslid Peter Spruijt van de ChristenUnie moet er gekeken worden naar de behoefte van inwoners. Wellicht dat er veelvoorkomende afvalstromen zijn waarvoor de gemeente extra faciliteiten kan bieden in enkele dorpen. Het gaat dus niet per se om een extra grote milieustraat. Het belangrijkste is dat inwoners milieustraat-afval gemakkelijk kwijt kunnen.

Deze vragen zullen in september bij de raadscommissies op de agenda komen te staan.