Nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Wecycle beschikbaar

Wecycle wil de complete oplossing om veilig, verantwoord en vertrouwd e-waste af te voeren bieden en illegale handel te voorkomen. Daarnaast wil Wecycle optimale recycling garanderen. Daarom biedt Wecycle deze week alle gemeenten in Nederland een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan voor het afgeven van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste). Hiermee zet Wecycle zijn plannen voort want de stichting organiseert al 15 jaar de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.

Positief
Dat gemeenten zeer positief zijn over de huidige samenwerking blijkt uit recent onderzoek van KplusV Organisatieadvies onder gemeenten en afvalorganisaties. Gemeenten geven aan dat Wecycle hen de zorgen ontneemt voor een belangrijke publieke taak: de verantwoorde recycling van e-waste. De gemeenten geven aan dat Wecycle een betrouwbare uitvoeringspartner is en ze zijn daarnaast zeer tevreden over de samenwerking en de logistieke afspraken. Door de nieuwe regelgeving die februari 2014 ingaat moeten gemeenten voldoen aan bepaalde eisen. Door samenwerking met Wecycle voldoen gemeenten hier volledig aan. Gemeenten kunnen met onmiddellijke ingang een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten. Hiervoor geldt geen aanbestedingsplicht.

Vergoeding
De gemeente een kostenvergoeding van 85,- Euro per ton voor de inname, tijdelijke opslag en afgifte van e-waste als de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Wecycle is gesloten. Daarnaast kan de gemeente een eenmalige kostenvergoeding van Euro 1.000,- ontvangen, indien zij aantoonbaar lampen aanneemt die door het MKB worden aangeboden.
De gemeente kan er voor kiezen al het ingenomen e-waste af te geven aan een gecertificeerde verwerker. Hierbij is wel een voorwaarde dat de verwerken voldoet aan de WEEELABEX-kwaliteitseisen of de CENELEC-normen voor de verwerking van e-waste én dat de verwerker alle e-waste die hij van de gemeenten ontvangt rapporteert aan Wecycle. De gemeente ontvangt een registratievergoeding van 10,- Euro per ton geregistreerde e-waste. Hiermee vervalt de wel kostenvergoeding die eerder is genoemd.

Optimale recycling
Als partner van Wecycle zijn zowel de gemeente als de inwoners verzekerd van optimale inzameling en recycling van alle elektrische apparaten en energiezuinige lampen. Door recycling blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Wecycle heeft een totaal materiaalhergebruik van 84% van de ingezamelde materialen. De nuttige toepassing komt uit op zelfs 96%. Daarmee behaalt Wecycle meer dan ruim de wettelijke recyclingdoelstellingen.

Campagnes rondom feestdagen
Wecycle werkt samen met landelijke TV-inzamelacties van gemeenten rondom Koningsdag en Sinterklaas. Gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst afsluiten kunnen hier gratis aan mee doen om zo inwoners te stimuleren meer e-waste in te leveren. Dit jaar deden ruim 240 gemeenten mee met de inzamelactie na de Vrijmarkt. Daarnaast kunnen gemeenten gebruik maken van Wecycle-communicatieformats en is er een algemene communicatiekit beschikbaar.