Nieuwe plannen voor verbouwing milieustraat Someren

De manier waarop de milieustraat van de gemeente Someren kan worden verbouwd en verbetert wordt opnieuw onderzocht, maar dit moet nu op op een goedkopere wijze.

Afgelopen donderdagavond ging het grootste deel van de gemeenteraad akkoord met het nieuwe voorstel om de milieustraat aan de Holberg te renoveren. Er is hiervoor nu nog maar een bedrag van 60 duizend euro beschikbaar. Niet iedereen was het hiermee eens. De PvdA-fractie stemde tegen het plan omdat zij vinden dat de voorstellen niet genoeg rekening houden met het aspect duurzaamheid. Het voormalige plan is enkele weken geleden al door het college van B&W ingediend en toen ging het om een bedrag van twee miljoen euro. Hier is veel ophef over ontstaan omdat de raadsleden van de gemeente Someren dit bedrag veel te hoog vonden. Met name omdat andere milieustraten in de regio een stuk minder geld heeft uitgegeven aan eerdere verbouwingen.