Nieuwe non-ferro-installatie van Feniks Recycling opgeleverd aan Afval Energie Bedrijf

Op 25 oktober 2011 heeft Feniks Recycling een nieuwe non-ferro*-installatie aan het Afval Energie Bedrijf (AEB) opgeleverd. De oude non-ferro-installatie dateerde van 2000 en was inmiddels verouderd. Daarom is eind 2010 besloten om deze te vervangen door een nieuwe installatie met een veel hoger rendement.

Bij het afvalverwerkingsproces van AEB blijven na de verbranding van het afval zogenaamde slakken over. In deze slakken zitten nog veel waardevolle non-ferro metalen zoals aluminium, koper, messing en zink. In de non-ferro-installatie, die een onderdeel is van slakopwerkingsinstallatie, worden deze non-ferrometalen uit de slakken gehaald.
De voordelen van de nieuwe installatie ten opzichte van de oude zijn groot:
1. CO2-reductie. Er is heel veel energie nodig om bijvoorbeeld uit bauxiet aluminium of uit kopererts koper te maken. Als gevolg hiervan wordt met het meer terugwinnen van non-ferro metalen een extra CO2-reductie gerealiseerd.
2. Primaire grondstoffen. Besparing op het gebruik van primaire grondstoffen als kopererts en bauxiet doordat er meer metalen uit de slakken herwonnen worden.
3. De nieuwe installatie laat bijna een verdubbeling zien van de non-ferro’s die uit de slakken worden gehaald.
4. Financieel. Met de verkoop van non-ferro metalen wordt een aantrekkelijk financieel voordeel behaald.
Het Afval Energie Bedrijf is voortdurend bezig om maximaal rendement uit afval te halen en de mogelijkheden te onderzoeken om steeds meer grondstoffen uit afval te herwinnen.

Bron: Afval Energie Bedrijf