Nieuwe marktplaats voor partijen grond, bagger en recyclinggranulaat

Recentelijk is de site GrondbankOnline van start gegaan. GrondbankOnline is een geheel zelfstandige onderneming die, hoewel de naam wellicht associaties oproept met een reguliere grondbank, zich uitsluitend bezig houdt met online dienstverlening.

Deze online dienstverlening bestaat uit het beheren van een vrij toegankelijke marktplaats voor vraag en aanbod van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat.

Kopers en verkopers komen door middel van de onafhankelijke virtuele marktplaats tot elkaar om hun partijen grond, bagger en recyclinggranulaat te kunnen aan- en verkopen. De virtuele marktplaats zorgt ervoor dat alle relevante details van de partijen grond, bagger en recyclinggranulaat middels enkele eenvoudige muisklikken zichtbaar zijn.

Waarom?
Bedrijfseconomisch belang: Een van de grootste voordelen die de site biedt, is het voorkomen van onnodig (ver) gesleep met partijen grond, bagger en recyclinggranulaat. De virtuele marktplaats brengt vraag en aanbod samen en maakt de daarbij bijbehorende transporten inzichtelijk. Het is een ‘tool’ die het matchen van ‘werk met werk’ en het combineren van projecten mogelijk maakt en dus direct van invloed zijn op de bedrijfskosten.

Maatschappelijk belang: Het voorkomen van onnodig transport resulteert tegelijkertijd in een gunstiger CO2-footprint.

Voor wie?
De site staat ter beschikking voor iedereen die met vraag en aanbod van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat te maken heeft. In de publieke sector zijn dat bijvoorbeeld : provincies, waterschappen, gemeenten, etc.; In de private sector: projectontwikkelaars, aannemers, grondbanken, puinrecyclingbedrijven, loonbedrijven, bouw- en baggerbedrijven, etc.

De werkzaamheden:
GrondbankOnline brengt kopers en verkopers bij elkaar en zorgt daarbij voor een actueel overzicht van de vraag naar en aanbod van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat. Dit gebeurt door middel van het aanmelden van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat door kopers en verkopers zelf. Deze aanmeldingen worden op een overzichtskaart geplaatst, die via het internet voor iedereen toegankelijk zijn. Het contact en de transacties vinden direct plaats tussen kopers en verkopers zelf. GrondbankOnline speelt daarin geen enkele rol.

Meer informatie?
Ga naar GrondbankOnline