Nascheiding kunststoffen bij Attero volledig operationeel

Attero is deze week gestart met het nascheiden van vormvaste kunststoffen uit restafval in zijn nieuwe installatie in Wijster. Het gaat hierbij om plastic flessen, flacons, boterkuipjes, schaaltjes en dergelijke. Sinds maart 2010 wint Attero op deze locatie al folies, zoals plastic zakken en draagtasjes, uit het ingezamelde afval terug.

Om de uitbreiding van de nascheidingscapaciteit mogelijk te maken heeft het bedrijf een geheel nieuwe installatie gebouwd. Met de investering in Wijster zijn enkele miljoenen euro's gemoeid. Attero verwacht op deze manier circa 44 kilogram kunststof verpakkingsafval per huishouden terug te winnen voor hergebruik. Dat cijfer ligt ruim boven de doelstelling van 6 kilo die de overheid zich gesteld heeft.

Scanners herkennen kunststoffen
Belangrijke onderdelen van de nieuwe installatie zijn onder meer een nieuwe zeef voor een optimale verdeling van het restafval, een foliescheider met een grote capaciteit en drie infraroodscheiders. De infraroodtechnologie past Attero sinds enkele jaren toe in zijn installatie in Groningen. "Eenentwintig gemeenten maken al gebruik van onze installatie in Groningen", zegt Pierre Vincent, algemeen directeur van Attero. "Voor het zogenoemde nascheiden van kunststoffen gebruiken we twee verschillende technieken. De eerste bestaat uit een infraroodscanner boven de transportband en een rij blaasmondjes die bij een signaal van de scanner plastic producten, bijvoorbeeld drankflesjes en boterkuipjes, van de band blazen. De scanner kan de verschillende soorten kunststof feilloos herkennen. De tweede techniek is een zogenaamde foliescheider. Deze ronddraaiende trommel met stalen pinnen graait folies als het ware uit het afval."

Maximaal hergebruik is doel
De kunststoffen die Attero zo terugwint, worden nu nog afgevoerd naar gespecialiseerde sorteerinstallaties in Duitsland. Met dezelfde infraroodtechnologie vindt daar een verdere uitsplitsing plaats in PET, PE, PP en andere deelstromen voor hergebruik in de kunststofindustrie. Een dergelijke installatie is ook gepland in ons land.
Nascheiding van kunststoffen verpakkingen vormt een volwaardig alternatief voor scheiding door de consument, maar kan door gemeenten ook gezien worden als een aanvulling op bronscheiding. Pierre Vincent daarover: "Uiteindelijk telt het resultaat. En dat is het maximaal terugwinnen van kunststoffen uit restafval voor hergebruik".

De uitbreiding van de nascheidingsinstallatie in Wijster wordt vandaag ingeluid met een symposium voor relaties en gemeenten, uiteraard met een rondleiding langs de installatie. Aanwezigen krijgen inzicht in de mogelijkheden en voordelen van nascheiding en de afzetbaarheid van de teruggewonnen kunststoffen.

Over Attero
Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt en ontwikkelt zich verder als betrouwbare, klantgerichte dienstverlener op milieugebied. Het bedrijf manifesteert zich steeds meer als een innoverende kracht in de productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Vernieuwende oplossingen zoals vergisting van gft en nascheiding van kunststoffen zijn sprekende voorbeelden.
Attero biedt werk aan 650 medewerkers, die op een vijftiental locaties onder meer het (rest)afval van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens ofwel ruim 6 miljoen mensen verwerken; jaarlijks zo'n 2,5 miljoen ton. Attero produceert duurzame elektriciteit voor 350.000 huishoudens, is de grootste gft-verwerker én de grootste producent van groen gas in Nederland. Attero levert daarnaast compost voor land- en tuinbouw, (bio)brandstoffen voor energiecentrales en bodemas als funderingsmateriaal voor de wegenbouw.

http://www.attero.nl