Microferm mestvergister is “ei van columbus”

Langeveen in Twente doen ze het al: warmte en stroom winnen uit mest. Een nieuwe installatie maakt het mogelijk. “Het ei van Columbus”, noemt de Twentse boer zijn installatie.

De zogenoemde mestvergister levert per jaar 400.000 kilowatt. Dat is genoeg energie voor 150 huishoudens. De uitvinders van de machine zeggen dat met het apparaat de helft van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie bereikt kan worden.

In het regeerakkoord is afgesproken dat 14 procent van alle in Nederland opgewekte energie in 2020 duurzaam moet zijn; de mestvergister zou voor 7 procent kunnen zorgen als alle boeren de mestvergister in gebruik nemen.

De mest wordt in de stallen opgevangen, automatisch afgevoerd en naar een vat gepompt, waar door gisting gas vrijkomt. Ook dat gas wordt opgevangen en gebruikt voor het opwekken van energie. Een kubieke meter mest levert zo’n veertig kubieke meter gas op.

‘Zeer positieve ontwikkeling’
LTO Nederland zegt dat de mestvergister zorgt voor een veel lagere uitstoot van CO2 en bovendien de energierekening omlaag brengt. “Het levert dusdanige voordelen op, dat wij dit als een zeer positieve ontwikkeling zien”, zegt Ton van Korven van LTO.

Meer informatie: www.host.nl