Meer afval ingeleverd in Barendrecht door Afval Loont principe

In Barendrecht wordt meer plastic afval ingeleverd sinds een aantal oranje afvalbakken zijn weggehaald uit de gemeente. Inwoners kunnen hun plastic nu inleveren bij Afval Loont en doen dit in grote getalen. Dit is gebleken uit het antwoord van het college op de vragen van GroenLinks.
Voorheen konden Barendrechters hun oud plastic inleveren n de oranje afvalbakken in de gemeente. Maar nu wordt er meer gebruik gemaakt van het principe Afval Loont. Dit houdt in dat wanneer inwoners plastic inleveren, zij hier geld voor kunnen krijgen. Dit blijkt een stimulerende werking te hebben want er wordt nu meer plastic ingeleverd dan voorheen.
GroenLinks maakte zich zorgen dat plastic afval alsnog tussen het restafval zou belanden doordat bewoners het inleverstation van Afval Loont te ver vinden of omdat de beloning die zij krijgen voor het inleveren te laag is. Daarom stelde de partij vragen over de mate waarin de inwoners van Barendrecht zijn geïnformeerd, wat de reacties waren en of er naast Afval Loont nog alternatieven mogelijk zijn.
In de laatste paar weken is er drie ton plastic ingezameld door ongeveer 2200 inwoners. In een jaar zou dit 156 ton plastic afval opleveren. Dat is 18 ton meer dan voorheen door de oranje containers werd ingezameld. Naar verwachting zal dit getal nog verder stijgen door een toename van het aantal mensen dat gebruik maakt van Afval Loont.
Er zijn nu zes deponeerpunten in Barendracht, in wijken, bij verenigingen en scholen. De opbrengst van het ingezamelde plastic komt ook ten goede van die verenigingen en scholen.