Medewerkers van 'goed doel' gratis met afval naar milieustraat Terneuzen

Mensen die in de gemeente Terneuzen bij een goede doelen organisatie werken mogen vanaf heden hun afval kosteloos inleveren bij de gemeentelijke milieustraat. Deze is gevestigd aan de Koegorsstraat in de Koegorspolder vlak buiten Terneuzen.

De vraag of deze regeling mogelijk was is afkomstig van PvdA-lid Ingrid Wojtal. Aangezien bedrijven voor het brengen van hun afval moeten betalen, geldt dit ook voor medewerkers van goede doelen organisaties. Dit vond zij niet helemaal eerlijk en wilde voor deze groep een vrijstelling. Sinds maart 2012 is door het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland bepaald dat gemeentes zelf een schriftelijke vrijstelling kunnen geven aan bepaalde inwoners van de gemeente. Het college van B&W Terneuzen heeft de regeling dan ook ingevoerd. Wel moet een organisatie aan een paar voorwaarden voldoen, wil het in aanmerking komen voor de vrijstelling. Zo mag de organisatie geen winstoogmerk hebben en het afval mag uitsluitend afkomstig zijn uit particuliere huishoudens. Particulieren betalen op de milieustraat van Terneuzen en in de rest van Zeeuws-Vlaanderen normaal gesproken enkel voor het brengen van bouw- en sloopafval.