Leerlingen maken "snoeproute" schoon

Op donderdagmiddag 26 april zullen leerlingen van het VWO De Waerdenborch de snoeproutes afvalvrij maken. Wat is een snoeproute?" Dit is de route die een leerling aflegt van huis naar school en terug. Dit is inclusief de route naar de supermarkt en snackbar tijdens en na schooltijd. Het zijn loop- en fietsroutes maar ook de routes naar en van bus- en treinstation.”

De Waerdenborg besteedt in de activiteitenweek van 23 – 27 april aandacht aan problemen met zwerfafval en de meerwaarde van het recyclen. Behalve het schoonmaken van de snoeproutes zullen de leerlingen ook een bezoek brengen aan het afvalbrengpunt van Rijssen en Holten. Daar leren ze meer over recycling van materialen en een verantwoorde verwerking van afval.

De schoolleiding verwacht met de activiteitenweek en de opruimdag in het bijzonder dat de leerlingen zelf ervaren hoe vervuild hun omgeving werkelijk is. Bovendien is het opruimen van het zwerfafval een goede manier om iets terug te doen voor de omgeving van de school.