Kwaliteitsafval voor hoogwaardige recycling

De Vereniging van Kunststof Recyclers (VKR) ziet in de analyse van kunststof verpakkingsafval van CE Delft een bevestiging van haar eigen visie.
Eerder deze maand publiceerde CE Delft een levenscyclusanalyse van kunststof verpakkingsafval. Daarin trok het onderzoeksinstituut de conclusie dat het scheiden en recyclen van kunststof afval goed is voor het milieu en meer voordeel oplevert dan het verbranden voor energie. De VKR heeft nu op deze analyse gereageerd.

Volgens de VKR zijn niet-vervuilde kunststofstromen die zoveel mogelijk uit hetzelfde materiaal bestaan de beste grondstoffen voor het maken van gerecyclede grondstoffen van hoge kwaliteit. Daarom is niet alleen de hoeveelheid ingezameld materiaal van belang, maar ook de kwaliteit van het ingezamelde materiaal. Het onderzoek van CE Delft zou deze visie onderstrepen. Door hoogwaardige recycling wordt het bestaande materiaal zo goed als mogelijk is hergebruikt, vermindert de hoeveelheid afval die gestort of verbrand moet worden en is minder nieuw materiaal nodig.

VKR noemt het statiegeldsysteem voor petflessen een goed voorbeeld van hoe kunststof het beste ingezameld kan worden. Het systeem leidt tot een schone afvalstroom, waar maar één soort plastic in zit. Hierdoor hoeven de soorten plastic niet achteraf gescheiden te worden en kunnen de oude flessen goed gebruikt worden voor nieuwe grondstoffen.

Bron: www.afvalvrij.nl