Kernafval recyclebaar?

De Britse overheid overweegt een nieuw type kerncentrale te bouwen dat draait op kernafval. Daar is volgens kenners genoeg van voor 500 jaar energie.

Kernafval is een groot probleem, want wat doe je ermee? De Britse regering denkt aan een spectaculaire oplossing: hergebruik van het afval in een nieuw type kerncentrale, zo meldde de Britse krant The Guardiangisteren. Aangenomen dat er genoeg van deze ‘snelle reactors’ gebouwd zouden worden, zou er genoeg afval zijn om meer dan 500 jaar lang de stroom op te wekken voor de huidige Britse elektriciteitsbehoefte. De potentie is zo groot omdat de nieuwe centrale bijna alle energie uit het afval kan halen.

Groot voordeel is dat de splijtstof die na recycling overblijft, bij lange na niet zo radioactief is als het huidige kernafval en ongeschikt is voor het maken van kernwapens. Vooral het hergebruik van de 100 ton plutonium, dat nog honderdduizenden jaren gevaarlijk blijft, is in dit opzicht van groot belang.

Omdat snelle reactors op veel lagere temperaturen en onder lagere druk werken, zijn ze veel veiliger dan de huidige kerncentrales. Bovendien is het afval op deze manier een bron van CO2-vrije energie.

De ‘snelle reactor ‘ is ooit in de VS ontwikkeld, maar strandde in 1994 nadat president Clinton alle financiering voor het project had gestopt. Het Amerikaanse bedrijf GE Hitachi heeft de technologie omarmd en de Britse overheid aangeboden de reactor te bouwen, en het risico op mislukking van het project zelf te dragen. Het bedrijf zegt voor de bouw en noodzakelijke vergunningen maar een paar jaar nodig te hebben.

De belangrijkste wetenschappelijk adviseur van het ministerie van Energie en Klimaatverandering, David MacKay, vindt de reactor een ‘heel elegant idee dat het onderzoeken waard is’, liet hij gisteren weten. Berichten dat de gesprekken tussen GE Hitachi en de regering waren gestopt, verwees hij naar het rijk der fabelen. Ook kwalificeerde MacKay de genoemde energiepotentie van het kernafval als een ‘redelijke schatting’.