Inzameling Wecycle is veilig

Het Wecycle-inzamelsysteem voor tl-buizen en spaarlampen is veilig. De TNO heeft na een uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat het inzamelsysteem van Wecycle voor tl-buizen en spaarlampen veilig is. Ze onderzochten maar liefst 66 verschillende locaties bij winkels, gemeentelijke milieustraten, installateurs, groothandels en overslagpunten. Ook zijn er mogelijk incidenten nagebootst zoals vallen of stoten van de inzamelboxen. Het risico op breuk van de lampen is zeer klein, is gebleken. Ook de blootstelling aan kwik is voor consument en personeel zeer gering.

Verstrekken van extra informatie
Jan Vlak, directeur Wecycle, is tevreden en voegt hieraan toe: "Uit het onderzoek blijkt dat ons inzamelsysteem veilig is en dat we per jaar als milieuwinst zo'n 38 kilo kwik afvangen. TNO constateert wel dat winkelpersoneel vaak onvoldoende op de hoogte is van procedures rond het werken met afgedankte tl-buizen en spaarlampen. Daarom zullen wij onze instructies nog actiever onder de aandacht brengen van de winkels en er nogmaals op aandringen dat zij deze goed verspreiden onder hun medewerkers."

Inzameling via winkels en gemeenten
Wecycle zamelt ieder jaar meer dan 10 miljoen tl-buizen en spaarlampen in. 94 procent hiervan gaat in grote bakken zonder overslag naar een recyclingbedrijf. Meer dan 90 procent wordt gerecycled. De opbrengst bestaat met name tl-buizen uit het professionele circuit. Er blijkt dat uit de gehele opbrengst slechts 2 procent breekt.

Maar een kleine 2 procent van de lampen wordt door winkels in kleine bakken verzameld. Deze worden op een overslaglocatie in grote bakken tijdelijk opgeslagen. In elke Wecycle-inleverbak in een winkels zit een valbreker om te zorgen dat de lampen die erin gegooid worden niet breken. TNO onderstreept dat door deze maatregel de kans op breuk met 40 procent afneemt. Gemeenten zamelen in grote bakken tl-buizen en spaarlampen in. De blootstelling aan kwikdamp voor de consument ligt volgens TNO overal lager de Nederlandse advieswaarde van 0,05 miljoenste gram voor levenslange blootstelling. De blootstelling aan kwikdamp voor medewerkers van winkels en gemeenten ligt op maximaal 1,2 miljoenste gram per kubieke meter. En ook deze gemeten concentratie ligt ruim onder de Nederlandse grenswaarde van 20 miljoenste gram per kubieke meter. Voor beide groepen geen risico op schade dus.

Het hele onderzoeksrapport is te downloaden op wecycle.nl/onderzoeken.