Investeringen in duurzame energie trekken aan

Een deel van de grote en middelgrote bedrijven investeert dankzij het voorzichtige herstel van de economie meer in duurzame energie en energiebesparingen. Dit blijkt uit onderzoek van VNU Exhibitions Europe onder 565 potentiële bezoekers, veelal beslisser of adviseur op het gebied van energie, van de vakbeurs Energie 2010. 42% geeft aan dat de investeringskraan weer wordt opengedraaid. Volgens Heleen van der Meer, projectmanager vakbeurs Energie 2010, is de aangekondigde versobering van het subsidiestelsel een groot struikelblok om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Een deel van de grote en middelgrote bedrijven investeert dankzij het voorzichtige herstel van de economie meer in duurzame energie en energiebesparingen. Dit blijkt uit onderzoek van VNU Exhibitions Europe onder 565 potentiële bezoekers, veelal beslisser of adviseur op het gebied van energie, van de vakbeurs Energie 2010. 42% geeft aan dat de investeringskraan weer wordt opengedraaid. Volgens Heleen van der Meer, projectmanager vakbeurs Energie 2010, is de aangekondigde versobering van het subsidiestelsel een groot struikelblok om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van de bedrijfsvoering.

De vraag naar subsidies voor duurzaamheid- en energiebesparing initiatieven is groot; 74% van de bezoekers heeft behoefte aan meer overheidsbijdragen. “Bedrijven zijn al hard in de weer om energiekosten terug te dringen. Simpele maatregelen hebben snel resultaat en zorgen voor aanzienlijke besparingen op de korte termijn. Echter, veel bedrijven willen de volgende stap zetten, door zich bijvoorbeeld meer tot duurzame energie te wenden. Het budget om daadwerkelijk zo’n investering te doen ontbreekt vaak en een stimulans vanuit de overheid trekt bedrijven dan over de streep”, volgens Heleen van der Meer.

Energierotonde
Nederland moet een meer prominente positie innemen als doorgeefluik van energie naar de rest van Europa, de zogenaamde energierotonde functie. Ruim de helft van de ondervraagden vindt dat Nederland zich hier sterk voor moet maken. De voordelen zijn dat het vestigingsklimaat voor energie gerelateerde ondernemingen hiermee wordt versterkt.

Andere resultaten
- Een kleine meerderheid van de ondervraagden vindt dat er een tweede kerncentrale in Nederland moet komen. 30% staat er negatief tegenover en 37% positief.
- Ondervraagden zijn huiverig voor CO2 opslag in oude gasvelden; 42% vindt dit geen goed idee en 24% wel.
- Op de stelling dat Nederland moet stoppen met het winnen van gas in de Noord- en Waddenzee is 43% het oneens en 22% het eens.
- Het Duitse ‘Feed-In systeem’ wordt gezien als een goede optie voor de verdere verduurzaming van de Nederlandse energie (51%).

Energie 2010
De jaarlijkse vakbeurs Energie 2010 wijst grote en middelgrote energieverbruikers uit de industrie en gebouwde omgeving concreet de weg naar structureel lagere energiekosten. De zesde editie vindt plaats van dinsdag 12 tot en met 14 oktober 2010 in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. Dit jaar is er een duidelijke sectorindeling zodat bezoekers hun weg goed kunnen vinden. De hallen worden opgedeeld in de sectoren Diensten & Advies, Industrie en Gebouwde Omgeving / Duurzaam.

Nationale Duurzame Energie Conferentie
Op de eerste beursdag, 12 oktober, vindt de Nationale Duurzame Energie Conferentie plaats. Deze is gericht op het vergroten van het aandeel duurzame energie. De rode draad is ‘van ambitie naar realisatie’. De conferentie is bedoeld voor beleidsmakers, onderzoekers, architecten, projectontwikkelaars, uitvoerders en adviseurs op het gebied van duurzame energie.

Congressen en prijsuitreiking
Naast het brede aanbod aan exposanten biedt Energie 2010 een activiteitenprogramma met op 13 oktober onder meer het congres 'Energiebesparing bij industriële stoom’ en op 14 oktober het congres 'Energiebesparing en binnenklimaat - verwarmen en koelen in de gebouwde omgeving'. Tijdens de beurs is tevens de uitreiking van de Innovatie Award 2010 .

Data
Dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober 2010
Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur
www.energievakbeurs.nl
www.deconferentie.nl