InterfaceFLOR en SITA slaan handen ineen

InterfaceFLOR en SITA hebben vandaag tijdens de bijeenkomst ‘Recht op de feiten’ in Nieuwspoort een Europees samenwerkingsconvenant ondertekend. De duurzame pioniers slaan de handen ineen om oud tapijt terug te nemen en op een verantwoorde manier te verwerken of te hergebruiken.

Het doel is om de hoeveelheid tapijt die aan het einde van de levensduur als afval wordt bestempeld te verminderen. SITA zorgt voor het retourhalen van oude tapijttegels bij interieurprojecten van InterfaceFLOR. Met deze samenwerking wordt de stap gemaakt naar een gesloten cirkel van recycling.

ReEntry
InterfaceFLOR heeft sinds 1995 een tapijttegelterugnameprogramma (ReEntry), waarmee al meer dan 90 miljoen kilo aan tapijttegels en tapijtresten is verwerkt. Naast het hergebruik, door het tapijt schoon te maken, bestaan er binnen dit programma verschillende manieren om tapijttegels te recyclen.

Met een in 2011 in gebruik genomen machine als onderdeel van ReEntry 2.0 is InterfaceFLOR er als eerste in geslaagd het garen volledig van de onderkant van de tapijttegel te scheiden en gebruikt InterfaceFLOR de gescheiden grondstoffen voor nieuwe producten.

Het samenwerkingsconvenant tussen InterfaceFLOR en SITA moet het ReEntry 2.0 programma verder optimaliseren en de afvalstromen van InterfaceFLOR verbeteren. Met deze samenwerking wordt de stap gezet naar het volledig sluiten van de recycling-kring. Daarmee verkleint InterfaceFLOR de impact van haar producten op het milieu verder vanuit haar in 1994 geformuleerd streven om in 2020 geen enkele negatieve impact meer op het milieu te hebben.

De complexiteit van tapijtterugname
Ton van Keken, Senior Vice President Operations van InterfaceFLOR: "De afhandeling en coördinatie van de terugname van tapijttegels zijn zeer complex. SITA is voor ons de ideale partner om de terugname van tapijt te bevorderen."

"SITA is de meest professionele partner op dit vakgebied. Met deze samenwerking optimaliseren we onze processen en middelen en tillen we duurzaamheid naar een hoger niveau, waarbij de volledige levenscyclus van tapijttegels, wordt omvat ook na het einde van hun levensduur. De komende maanden vindt er een gecontroleerde en gefaseerde aanpak plaats om de samenwerking succesvol vorm te geven. Vervolgens zal de samenwerking ook worden uitgebreid naar België, Luxemburg en Duitsland."

Sluiten van de keten
SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement en een groot pleitbezorger van samenwerking in de keten. Herman Snellink, Managing Director SITA in Nederland en Director Waste Flow Management van SITA NEWS: "Alleen door samenwerking in deze ketens kunnen de individuele en gezamenlijke ambities van de diverse partners op het gebied van duurzaamheid worden waargemaakt. De samenwerking met InterfaceFLOR sluit perfect aan bij deze ambitie."

Bron: www.architectenweb.nl