Informatie Gemeentelijke Afval brengpunten kan beter.

Capelle aan den IJssel, 6 februari 2011. Uit een inventarisatie uitgevoerd door Recycling
Platform.nl blijkt dat er nog veel kan worden verbetert aan de informatievoorziening over
Gemeentelijke Afval brengpunten.
Gedurende 2010 heeft de website www.recyclingplatform.nl gepoogd alle Nederlandse
Gemeentelijke Afval brengpunten in kaart te brengen. Uit deze inventarisatie blijkt dat
het voor de burgers erg lastig kan zijn om bruikbare informatie op de gemeentelijke
websites te vinden. De websites geven vaak slechts beleidsinformatie. Praktische tips om
recycling en preventie te bevorderen ontbreken vaak. Ook ontbreekt vaak praktische
informatie over openingstijden en tarieven.

Over Recycling Platform
Recycling Platform is een ontmoetingsplaats voor iedereen geïnteresseerd in, betrokken
bij of werkzaam in de afval recycling industrie. Recycling Platform biedt het laatste
nieuws over recycling, afval en hergebruik van materialen. Recycling Platform legt u de
principes van recycling uit en geeft een compleet overzicht van bestaande technologieën.

Bevindingen uit de analyse
De gemeenten zijn niet consequent in de naamgeving van het afval brengpunt. Zo zijn onder
andere de termen: milieustraat, afval brengstation, afvaldepot, gemeentewerf en afval
brengdepot in gebruik. Naast deze aanduidingen is bij veel gemeenten de informatie alleen
vindbaar op de afvalkalender of afvalwijzer. Veel gemeenten gebruiken slechts één
naamgeving waardoor zoekmachines de informatie niet vinden bij gebruik van een andere
naamgeving.
Uit een inhoudelijke analyse van de aangeboden informatie blijkt dat praktische
informatie opmerkelijk vaak ontbreekt. Uit verder onderzoek van Recycling Platform blijkt
dat burgers juist op zoek zijn naar praktische informatie over openingstijden, tarieven
en toelaatbare materialen en hoeveelheden. Ook zoeken veel burgers naar tips om recycling
en preventie te bevorderen.
Commerciële bedrijven waaraan veel gemeenten de dienstverlening met betrekking tot het
afval brengpunt hebben uitbesteed scoren aanmerkelijk beter dan de door de gemeenten
uitgevoerde diensten. De eerder genoemde praktische informatie is bij de commerciële
bedrijven vaak snel en handig te vinden. Bij de gemeentelijke websites wordt vaak veel
tekst gehanteerd waardoor de internetter de informatie niet gemakkelijk tot zich kan
nemen.

Een aantal gemeenten geeft het goede voorbeeld door uitstekende informatievoorziening
waarbij praktische tips over recycling en afvalpreventie worden aangevuld met informatie
over openingstijden. Sommige gemeenten hebben het afval brengpunt zelfs uitgerust met een
webcam zodat de burger online kan zien hoe druk het er is.

Recycling Platform heeft de informatie uit de analyse beschikbaar gemaakt in het
overzicht van afval brengpunten: www.recyclingplatform.nl/afvalbrengpunten-per-provincie