Grondstoffenpark Rivierenland geopend

GELDERMALSEN - Burgemeester De Vries van Geldermalsen heeft afgelopen week het Grondstoffenpark Rivierenland officieel geopend. Het Grondstoffenpark is een initiatief van een aantal afvalbedrijven en dient een belangrijke bijdrage te gaan leveren aan het hergebruik van grondstoffen. In het park worden afvalstromen van overheidsinstellingen, bedrijven en inwoners van Geldermalsen omgezet in grondstoffen voor nieuwe producten.

De eerste bedrijven op het Grondstoffenpark zijn Bruins & Kwast, Afvalzorg en Avri, Op het Grondstoffenpark vinden naast op- en overslag van huishoudelijk en bedrijfsafval, diverse recyclingactiviteiten plaats. Zo wordt onder meer puin, grond, groenafval, hout en veegvuil gerecycled. In 2015 moet de hoeveelheid uit afval geproduceerde grondstof 150.000 ton per jaar bedragen.

Avri draagt de specialistische stort- en recyclingsactiviteiten over aan Afvalzorg en Bruins & Kwast. Op het Grondstoffenpark kunnen meerdere bedrijven samenwerken en kunnen zij gemeenschappelijke voorzieningen gebruiken zoals de weegbrug, kantoorruimte en een overslaghal. Van de huidige bedrijven verzorgt Avri de inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, en papier en karton. Afvalzorg is gespecialiseerd in storten, bewerken en recyclen van afvalstoffen. Bruins & Kwast is gespecialiseerd in groen- en houtreststromen.