Groen Recycling Arnhem Nijmegen opgericht

SCHIJNDEL - Ten behoeve van een gegunde opdracht in de regio Arnhem-Nijmegen richten Den Ouden Groenrecyling (Haps), Van Iersel (Ravenstein), Bruins & Kwast (Duiven) en ARN (Weurt) de gezamenlijke dochteronderneming Groen Recycling Arnhem Nijmegen (GRAN) op.

GRAN richt zich op de inname, overslag en opwerking van plantsoenafval en snoei- en afvalhout uit grof huisvuil tot groencompost en biobrandstof. De komende twee en een half jaar gaat het consortium het groenafval uit een 15-tal gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen verwerken. De combinatie van de vier bedrijven leidt tot een optimale verwerking van en toepassing voor elk type groenafval.

Aan de gewonnen aanbesteding ligt een inschrijving ten grondslag, waarin de vier bedrijven schetsten hoe zij invulling willen geven aan de doelstellingen in het bestek. Van de maximaal te behalen 100 punten voor tariefstelling en de milieuvriendelijkheid van groenverwerking, slaagde het consortium er in nagenoeg het maximale resultaat op prijs en duurzaamheid te halen: voor de regio Nijmegen 95,4 punten en voor de regio Arnhem 88,5 punten. Daarmee scoorde het samenwerkingsverband opmerkelijk beter dan de opponent.

Den Ouden en Van Iersel zijn bedrijven die van oudsher actief zijn in de aannemerij en groenvoorziening. Zij hebben langdurige ervaring in de productie van groencompost en met het winnen van meststoffen (extracten) en biologische bestrijdingsmiddelen daaruit. Ook Bruins & Kwast heeft ervaring met groencompostering, maar het bedrijf richt zich daarnaast ook op het leveren van geprepareerde secundaire brandstoffen voor houtgestookte verbrandingsunits en elektriciteitscentrales. ARN wekt van oudsher afval op tot secundaire brandstof en verbrandt deze voor elektriciteitsproductie. Recent besloot het bedrijf een vergistinginstallatie te bouwen voor het winnen van biogas uit groente-, fruit- en tuinafval.