Green Deal om zwerfafval in zeeën te beperken

Verschillende organisaties en personen hebben de Green Deal Scheepsafvalketen ondertekend. Hiermee zetten de partijen zich in om de hoeveelheid afval in zee te te beperken door afvalpreventie bij de bevoorrading van schepen en betere afvalscheiding. De aangesloten partijen bij de Green Deal zijn onder andere havenmeesters van vijf groten steden, de minister van Infrastructuur en Milieu, afvalinzamelaars, verenigingen en organisatie die te maken hebben met de scheepsvaart en stichting De Noordzee.

Internationale samenwerking
Het eerste doel is minder materiaal wat afval levert op de schepen te laden. Daarnaast zal ook plastic afval aan boord gescheiden worden ingezameld en opgeslagen. Het materiaal zal vervolgens zoveel mogelijk worden gerecycled.
Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, vindt het belangrijk dat ook in havens buiten Nederland plastic gescheiden wordt ingezameld. Ze vertelt: “We moeten voorkomen dat een kapitein en zijn bemanning aan boord afval scheiden en dat in havens buiten Nederland alles weer op één hoop wordt gegooid. Kortom, het is een opdracht voor ons allen om deze Green Deal internationaal verder te brengen.”
De scheepsvaart is een wereldwijde sector en zwerfafval in zee laat zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Hierom zal handhaving en toezicht een belangrijk aandachtspunt blijven om van de Green Deal een succes te maken.

De feiten
En dit is nodig, vinden de aangesloten partijen, want er is teveel afval in de zeeën. Wereldwijd is ongeveer 80 procent van het zwerfvuil in het water, afkomstig van land en 20 procent van scheepvaart en visserij. Voor de Noordzee is deze verhouding 60 procent van het land en 40 procent van scheepvaart en visserij. Het grootste deel van het drijvende zwerfvuil uit plastic, ongeveer driekwart.