Green Deal Grondstoffen getekend, winnen van grondstoffen uit afvalwater

Vandaag, op 20 november, is het verdrag Green Deal Grondstoffen getekend door ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA met als doel het winnen van grondstoffen uit afvalwater uit te breiden. 23 Nederlandse waterschappen zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven en zo garanderen zij zuiver en goed water in Nederland. Maar de waterschappen zien afvalwater de laatste tijd ook steeds meer als een bron van duurzame energie en grondstoffen.

Grondstoffen in afvalwater
Enkele jaren geleden, in 2011, is al het verdrag Green Deal Energiefabrieken getekend. Als gevolg hiervan zijn ongeveer 7 van de 80 afvalwaterwaterzuiveringen omgebouwd tot energiefabrieken waar biogas wordt gewonnen. En bij een aantal installaties wordt ook al fosfaat gewonnen uit het afvalwater.

Maar met de Green Deal Grondstoffen willen de waterschappen het winnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater verder stimuleren. Hieruit kan namelijk nog onder andere cellulose, polymeren, alginaat en CO2 worden gewonnen. Bedrijven kunnen deze grondstoffen vervolgens opnieuw gebruiken want hiervoor zijn diverse mogelijke toepassingen zoals fosfaat als groene meststof voor de landbouwsector, cellulose voor de productie van asfalt en CO2 kan gebruikt worden in de tuinbouwkassen of voor de procesindustrie.

Ondersteuning van het Rijk
Het rijk zal een grote rol spelen de realisatie van deze doelstelling. De waterschappen willen eerst verschillende kansrijke demonstratieprojecten die door het Rijk ondersteund en gevolgd zullen worden. Ook zal het Rijk belemmeringen in regelgeving wegnemen en helpen zoeken naar oplossingen voor allerlei praktische problemen, zoals vergunningen en aanvullende financiering.

Praktische problemen
Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, vertelt over dit nieuwe initiatief. "Winnen wat van waarde is, dat is ons motto. Dit is nieuw en daarom ook pionierswerk. Er is veel belangstelling vanuit kennisinstellingen en het bedrijfsleven en deze samenwerking hebben we hard nodig. Naast de techniek ook als afzetmarkt om al die waardevolle grondstoffen die uit het afvalwater gewonnen zijn weer terug te krijgen in de kringloop. Zo werken we tegelijk aan doelmatigheid en duurzaamheid."
Doordat het voor het eerst is dat de waterschappen in Nederland deze methode inzetten zijn er nog veel dingen waar tegenaan gelopen kan worden. Wat wel zeker is, de levering van grondstoffen en energie past binnen de wettelijke taken van de waterschappen. Er zijn nog wel wat knelpunten. Zo is het belangrijk voor de afzet van de groene grondstoffen uit afvalwater, de afvalstatus van deze producten wordt opgeheven.
De Green Deal sluit aan bij het programma Van Afval Naar Grondstof van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, omdat er hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie.