Gemeentewerf en milieustraat Monnickendam blijven bestaan

De gemeentewerf en de milieustraat in Monnickendam van gemeente Waterland zullen zeker nog de komende 5 jaar nog op hun huidige locatie aan de Galgeriet blijven. Dit heeft het college van B&W onlangs besloten. De plannen om de voorzieningen naar Katwoude of een andere plaats te verhuizen, zijn in elk geval afgewezen.

Geen noodzaak
Het college laat weten dat de versoepelde milieuwet en -regelgeving de doorslaggevende factor was bij het besluit om de milieustraat en gemeentewerf op hun plaats te laten. “Recente controles van de Milieudienst en Arbeidsinspectie lieten zien dat de voorzieningen niet verplaatst hoefden te worden', legt wethouder Jean van der Hoeven uit.

Onderzoek
Het college is de afgelopen periode druk bezig geweest met verscheidene onderzoeken naar verschillende opties voor verplaatsing, voortzetting en nieuwbouw. Een van de te onderzoeken opties was de verplaatsing naar Katwoude. Maar ook onderzocht het college de opties om gebruik te maken van de milieustraat van een buurgemeente, volledige nieuwbouw op het Galgeriet of de voorziening op de huidige locatie voortzetten. In de overwegingen hield het college rekening met factoren zoals de kosten, dienstverlening, milieubelasting, rijafstanden, aantasting van het landelijk gebied, ontwikkelingstijd en ruimtebehoefte. Uiteindelijk luidde de beslissing dat de gemeentewerf en de milieustraat op de Galgeriet zullen blijven. Wel zal er geïnvesteerd worden in enkele bouwkundige aanpassingen.
Wethouder Laura Bromet is tevreden met het besluit. “Ik ben blij dat de milieustraat in Monnickendam voorlopig blijft bestaan en de inwoners van Waterland dicht bij huis hun grofvuil kunnen blijven brengen. Ik wil wel meer zicht krijgen op welke afvalsoorten er door wie in welke hoeveelheden gebracht worden. Ook willen we de inzamelkosten goedkoper maken en de afvalscheiding verbeteren. Dit alles volgens het principe 'de vervuiler betaalt'”.