Gemeente Steenbergen wil hoeveelheid afval terugdringen

De gemeente Steenbergen heeft besloten om strengere controles in te voeren bij de milieustraat. Het doel is om de afvalstroom terug te dringen want deze is nu te groot. De gemeente vindt het belangrijk dat burgers ook inspraak hebben in de regelgeving en heeft daarom onlangs een vergadering georganiseerd waarbij inwoners van de gemeente aanwezig konden zijn. Hier is het nieuwe afvalstoffenbeleid besproken.

Enorme hoeveelheid afval
De gemeente schrok van de uitslag van een meting waaruit bleek dat er gemiddeld 51 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar bij de milieustraat wordt aangeboden. Dit is 29 kilo meer dan het landelijk gemiddelde! Door de kosten voor de verwerking op de inwoners terug te berekenen hoopt de gemeente sluikafval te reduceren.
Op dit moment is de hoeveelheid afval die een inwoner van Steenbergen per jaar naar de milieustraat brengt 249 kilo. De landelijk doelstelling is 100 kilo per inwoner per jaar in het jaar 2020. “We willen niet stil blijven staan”, laat wethouder Van den Bosch weten. “Onze eerste grote stap is het plaatsen van een papiercontainer maar we willen nog zeker grote stappen gaan zetten”.

Maatregelen
De eerste maatregel die de gemeente zal treffen is dat inwoners uit andere gemeentes dan Steenbergen niet langer bij de milieustraat terecht kunnen. Hiervoor is het noodzakelijk een identiteitsbewijs te vragen bij de ingang. Ook zal er strenger op worden toegezien dat er niet meer dan de maximale hoeveelheid afval wordt gestort en dat dit ook de juiste container gedeponeerd wordt.