Gemeente Rijssen-Holten heeft plannen voor afvalvermindering

Gemeente Rijssen-Holten wil de afvalproductie in haar gemeente flink verminderen. De landelijke richtlijnen zijn dat de productie van restafval in 2020 verlaagd moet zijn van 200 naar 100 kilo per inwoner per jaar. Maar Rijssen-Holten wil zelfs nog een stapje verder gaan, naar 50 kilo restafval per inwoner per jaar. Hiervoor heeft het college van de gemeente eken naar efficiënte manier om de afvalinzameling en –recycling van huishoudelijk afval te organiseren. Er worden enkele nieuwe maatregelen ingevoerd om de afvalscheiding te verbeteren en de inzamelkosten te verlagen.

Nieuwe maatregelen
Uit een onderzoek is gebleken dat er in Rijssen-Holten al veel afval gescheiden wordt ingezameld. Door de zogeheten recyclezak neemt de hoeveelheid recyclebaar afval toe. Maar nog altijd beland er een grote hoeveelheid recyclebaar afval bij het restafval, denk aan GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic, metalen en drankkartons).
Om hier verandering in te brengen wil het college vanaf het jaar 2017 enkele nieuwe regels invoeren, namelijk:
- De grijze container (restafval) wordt in plaats van 1 keer per 2 weken nog maar 1 keer in de maand opgehaald om afvalscheiding te bevorderen.
- Huishoudens met een grijze container krijgen hierbij een PMD container van 240 liter in plaats van de recyclezak. Dit is gemakkelijker in gebruik en efficiënter bij de ophaling. Deze container wordt ook 1 keer per maand geleegd.
- De groene container wordt 1 keer per 2 weken geleegd en inwoners kunnen hun kleine container inleveren voor een grotere versie. Daarnaast wordt het tarief voor het gebruik van twee groene containers fors verlaagd.
- Op tien locaties in de gemeente komt een ondergrondse container voor PMD en een ondergrondse container voor luierafval.
- Per 2017 zal de afvalstoffenheffing naar verwachting 10% verlaagd worden.

In december zal de definitieve beslissing over deze voorstellen worden gemaakt door de gemeenteraad.