Gemeente Enschede vervangt milieustraten door één afvalbrengpunt

De gemeente Enschede is van plan om de drie huidige milieustraten in de stad te vervangen door één centraal afvalbrengpunt, mogelijk in het havengebied. Dit zou bijdragen aan een betere afvalscheiding zonder dat daarbij de kosten voor de inwoners van Enschede hoeven te stijgen. Op het nieuwe afvalbrengpunt zullen veel meer soorten afval gescheiden kunnen worden. Momenteel zijn dit nog maar 18 afvalstromen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze plannen gerealiseerd zullen worden.
Gemeente Enschede wil daarnaast ook op termijn het principe ‘omgekeerd inzamelen’ invoeren. Dit houdt in dat milieuvriendelijke afvalstromen als groen afval, plastic en oud papier aan huis worden opgehaald en de overige afvalsoorten naar het afvalbrengpunt of één van de milieu-eilanden gebracht moeten worden.