Geld voor afval op je rekening

De inwoners van Pijnacker-Nootdorp krijgen sinds kort geld voor hun afval. In zes filialen van Ryck, de Nederlandse Recycle Bank, kunnen ze hun gescheiden afval inleveren. Ze krijgen vervolgens het gewicht van hun afval in geld bijgeschreven via hun Ryckaart op hun digitale spaarrekening.
Een opmerkelijk initiatief, want waar inwoners normaal gesproken betalen voor hun afval middels belastingen, krijgen ze er nu geld voor. Daarmee verandert afval in Pijnacker-Nootdorp van waardeloos naar waardevol.

Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, afvalinzamelaar Avalex en Ryck. Initiatiefnemer van Avalex Peter Floor: “Uit onderzoek blijkt dat we 51 procent van ons afval vernietigen terwijl het goed recyclebaar is. Dat betekent dat afval eigenlijk een grondstof is en dus geld waard.” Mede initiatiefnemer en groene ondernemer Jorgen van Rijn van Ryck: “Door beter te recyclen verminderen we het gebruik van natuurlijke grondstoffen en sparen we de natuur.”

Wethouder Nico Oudhof van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is enthousiast over het initiatief. “Door het waardevol maken van afval hebben we een sterk wapen tegen zwerfafval. Het geld ligt dus op straat.”