Gebruik uitlaatgassen spaart een hele kolencentrale uit

Innovatieve doorbraak na 9 jaar van ontwikkelen, experimenteren en duurtesten in samenwerking met oa NLR, TU-Delft en TNO.

Dordrecht, 26 Juli 2010 /EZPress/ - Er is zeer veel ongebruikte uitlaatwarmte. Als die via de Tri-O-Gen ORC wordt omgezet in elektriciteit dan kun je makkelijk een kolencentrale uitsparen.

De Tri-O-Gen ORC is een kosteneffectieve en duurzame installatie waarin de restwarmte in uitlaatgassen wordt omgezet in elektriciteit. Op de markt gebracht door de onderneming Tri-O-Gen Group BV uit Goor na een intensieve en langjarige ontwikkeling.

De compacte installatie ter grootte van een kleine zeecontainer, is inmiddels gerealiseerd en draait succesvol op uitlaatgassen van motorgeneratoren in de glastuinbouw, zwembaden en de agrarische sector. En ook op de vrijkomende warmte ten gevolge van het affakkelen van methaangas op vuilstortplaatsen. In principe is de nieuwe technologie toepasbaar in alle processen waarbij grote hoeveelheden restwarmte en uitlaatgassen vrijkomen.

In Nederland zijn duizenden locaties waar restwarmte ongebruikt zo de lucht in gaat en een paar duizend van deze locaties vertegenwoordigen al een flinke kolencentrale. Het dagelijks kolengebruik van zo`n centrale kan bespaard worden door inzet van de Tri-O-Gen ORC`s.

`Stroom uit rook` is gebaseerd op de zogenoemde Organic Rankine Cycle (ORC) waarbij alle soorten `warmte` van lagere temperatuur worden omgezet in damp. Deze `expandeert` in een turbine, die is aangesloten op een elektriciteitsgenerator. Het unieke is dat de installatie geen brandstof verbruikt, maar `loopt` op uitlaatgassen of andere restwarmte, die normaliter in de atmosfeer verdwijnen. De installatie is bovendien zeer onderhoudsarm en belast het milieu op geen enkele wijze.

Het volledig gestandaardiseerde model levert al elektriciteit bij een warmte-invoer vanaf 350 graden Celsius. De installatie genereert een verbetering van het elektrisch rendement van een motor of gasturbine tot 20%; dat is revolutionair omdat voorheen gerealiseerde verbeteringen altijd beperkt bleven tot tienden van procenten. De elektriciteitsproductie van één ORC is voldoende voor de consumptie van 300 huishoudens.

Het Nationaal Zwemcentrum `De Tongelreep` in Eindhoven heeft de primeur, met biodieselmotoren die voldoende warmte leveren voor één ORC.

Het voorbereidingstraject voor deze innovatieve en duurzame technologie is langdurig en intensief geweest. Meerdere miljoenen zijn geïnvesteerd in de ontwikkeling en de technische inbreng is geleverd door Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw . Ook een groot aantal externe deskundigen hebben meegedacht en meeontwikkeld, waaronder het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium, TNO, AgentschapNL en de TU-Delft.
Yellow&Blue Investment Management, een venture capital onderneming, is recent aandeelhouder geworden van Tri-O-Gen Group. Zij helpen een versnelde productie en internationale uitrol mogelijk te maken.

`Goede samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven op het gebied van de ORC-technologie leverde een direct toepasbaar product met een hoog rendement, zowel energetisch als milieutechnisch` (Jos van Buijtenen, hoogleraar Gasturbines, Voortstuwing en Energieconversie aan de TU-Delft)

//Einde bericht