GasTerra in groen gas

Groningen, 05 Augustus 2010 - Dankzij een contract dat GasTerra met het Alkmaarse afval- en energiebedrijf bedrijf HVC heeft gesloten, stroomt vandaag voor het eerst groen gas in het landelijke hogedruknetwerk. De overeenkomst betreft de inkoop én levering van groen gas. Het gas wordt geproduceerd door een gft-vergistinginstallatie, die gezamenlijk eigendom is van HVC en het Zwolse bedrijf ROVA. GasTerra koopt het gas van HVC en levert het vervolgens door aan de klanten van dit bedrijf. Het contract is een primeur, zowel voor GasTerra als alle andere betrokkenen.

Omdat groen gas dezelfde samenstelling heeft als ‘gewoon’ aardgas, kan GasTerra ervoor zorgen dat HVC altijd over voldoende gas beschikt om zijn klanten te beleveren, ook als daarvoor onvoldoende groen gas wordt geproduceerd. Daarmee vervult GasTerra de rol die het voor zichzelf ziet weggelegd in het transitieproces dat uiteindelijk moet leiden tot een duurzame energie-economie. Op momenten dat er niet voldoende hernieuwbare energie beschikbaar is, kan aardgas de energievoorziening veiligstellen. In dit geval door duurzaam geproduceerd gas in te kopen en desgewenst aan te vullen met aardgas.

Het contract met HVC is een mijlpaal. Tot nu toe faciliteerde GasTerra kleinschalige groengasprogramma’s en subsidieerde de onderneming veelbelovende proefprojecten op dit gebied. Vanaf nu koopt GasTerra zelf groen gas in van een producent. Zodoende stroomt nu voor het eerst gas dat geen fossiele oorspong heeft, in het landelijke hogedruknetwerk van Gasunie. Voor de gebruiker maakt dit geen verschil. Het groene gas voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als aardgas.

Omdat in het netwerk groen gas niet van gewoon aardgas is te onderscheiden, is een certificatiesysteem ontwikkeld dat handelaren zoals GasTerra en gebruikers garandeert dat het volume groene gas dat zij (in)kopen, ook daadwerkelijk uit niet-fossiele bron is geproduceerd. Gasunie-dochter Vertogas zal het door ROVA/HVC geproduceerde gas certificeren.

De hoeveelheid geproduceerd groen gas is momenteel nog erg klein in verhouding tot het aardgasvolume dat jaarlijks in Nederland wordt verbruikt. Deskundigen verwachten echter dat het aandeel de komende jaren fors zal stijgen. Het Energieplatform Nieuw Gas raamt dat het percentage in 2020 tot 10 procent van de totale gasproductie zal zijn opgelopen.

Groen gas laat goed zien dat aardgas méér is dan een transitiebrandstof en ook zelf duurzaam kan worden geproduceerd. Met groen gas combineren we de ambities van verduurzaming met de vele voordelen van aardgas.

//Einde bericht

Bron: GasTerra

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu