Friese gemeentes recyclen steeds meer afval

De Friese gemeenten (met uitzondering van de Waddeneilanden) hebben in 2012 gemiddeld 63,4% van het huishoudelijk afval dat is vrijgekomen gerecycled.

In de gemeenten wordt een combinatie van bron- en nascheiding gehanteerd. Bij de bron worden de waardevolle stromen zoals papier en karton gescheiden. Het huishoudelijke restafval dat overblijft wordt door middel van een nascheidingsinstallatie gescheiden.

De Friese gemeenten hebben de ambitie uitgesproken om het recyclingpercentage te verhogen naar 65%. Dit kan worden bereikt door goed te kijken naar de samenstelling van het huishoudelijke restafval. Met name bij het GFT aval, oud papier en textiel valt nog winst te behalen. De komende jaren worden er projecten ontwikkeld om dit te verbeteren. De Friese gemeenten roepen de burgers op om zoveel mogelijk aan bronscheiding te doen.