FHG roept op tot samenwerking om 83% recycling te behalen

In een brief aan de Vaste Kamercommissie I&M roept de FHG overheid en politiek op tot overleg met de recyclingsector om 83% recycling in 2015 te behalen.

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg van 7 maart a.s. over onder meer de Afvalbrief van Staatssecretaris Atsma roept voorzitter Ad Lansink van de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) Vaste Kamercommissie op aan te dringen op overleg met de recyclingsector om de recyclingdoelstelling van 83% in 2015 te halen.
De FHG is het platform van recyclingorganisaties waar ook de MRF bij is aangesloten.

De recyclingsector wil graag in direct overleg samen met de overheid optrekken om zo in 2015 83% van al het afval in Nederland te kunnen recyclen.
De FHG wijst daarbij op een aantal weg te nemen obstakels:

Overschot aan verbrandingscapaciteit. Initiatieven om (hoogwaardiger) te recyclen worden hierdoor doorkruist;

Gemengde inzameling. De FHG noemt dit een sprong in de verkeerde richting. Fracties als textiel en papier worden voor product- of materiaalhergebruik nagenoeg ongeschikt als zij in contact zijn geweest met andere afvalstoffen;

‘End-of-waste’(EoW)-wetgeving die recycling van hoogwaardige secundaire grondstoffen makkelijker zou moeten maken, lijkt vooralsnog niet de administratieve lasten te verlichten, zoals bedoeld.

De extra kosten en lasten van EoW wegen zo niet op tegen de baten van de einde-afval-status.

De FHG acht het noodzakelijk dat Nederland juist op deze punten actie neemt om recycling echt te gaan stimuleren.