Extreme drukte op milieuparken

Bij de Nederlandse afvalbrengpunten is het deze week topdrukte. Veel mensen gebruiken de vrije dagen tussen kerstmis en oud- en nieuwjaar om nog even de boel op te ruimen. Ook wordt in veel gemeenten gebruik gemaakt van het nog aanwezige saldo vrij te brengen afval. Veel gemeenten werken met afvalbonnen of een tariefvrije voet voor de eerste hoeveelheid afval. De mensen die deze tariefvrije voet nog niet hebben verbruikt maken dit nog snel even op.

Het afval aanbod bestaat deze dagen vooral uit (cadeau)papier, lege flessen, computers en andere elektrische apparaten. Veel mensen hebben met Sinterklaas of Kerstmis nieuwe elektrische apparaten of computers gekocht. De oude apparatuur wordt nu weggebracht.

Gedurende de vakantieperiode hanteren veel afvalbrengpunten aangepaste openingstijden. Controleert u of uw afvalbrengpunt is geopend voordat u vertrekt.