Europese Week van de Afvalvermindering

In de week van 17 tot en met 25 november 2012 vindt de Europese Week van de Afvalvermindering plaats. Dit is een initiatief van Europese Unie. De Europese week van de afvalvermindering heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek te bereiken. De algemene term "afvalvermindering" kan omschreven worden als "preventie van afvalproductie".

Afvalvermindering houdt rekening met de eerste twee wettelijke concepten van de nieuwe Europese kaderrichtlijn inzake afval: "afvalpreventie" en "voorbereiding op hergebruik" (zoals hierna gedefinieerd).

Rekening houdend met deze hiërarchie wil de Europese week van de afvalvermindering zich specifiek richten op de sensibilisering voor de preventie van afvalproductie, d.w.z. alles wat men vóór het wegwerpen kan en moet doen om de op te halen volumes te beperken en de schadelijkheid van het geproduceerde afval te verminderen.

Het beste afval is het afval dat niet geproduceerd wordt!

De afvalvermindering is een dringende noodzaak voor de volledige Europese Unie. De geproduceerde hoeveelheid huishoudelijk afval is in 40 jaar verdubbeld en steeg met 1 tot 2% per jaar; in 2007 werd in de Lidstaten van de Europese Unie gemiddeld 522 kg gemeentelijk afval per persoon geproduceerd. Dit afval is het resultaat van niet-duurzame productiewijzen en consumptiegewoonten: het verbruik van producten (inclusief hun productie, transport en distributie) vertegenwoordigt bijna 50% van de emissies die bijdragen tot de klimaatverandering. Met 538 kilo huishoudelijk afval per persoon per jaar staat Nederland in de Europese top-10 van grootste afvalproducenten.

De Europese week van de afvalvermindering wil zoveel mogelijk actoren aanzetten om duurzame acties te ondernemen op het vlak van afvalpreventie. Iedereen heeft zijn rol. Tijdens de drie edities van de EWWR 2009 - 2011 werden uiteenlopende acties georganiseerd. Het ging bijvoorbeeld om conferenties, informatiestands, wedstrijden en tentoonstellingen. Ook de plaatsen waar bewustmakingsacties werden gevoerd, waren veelzijdig: zo werd aan afvalpreventie gedaan in treinstations, op het internet, in supermarkten, in kantoren, in scholen en in luchthavens. Ook in 2012 zijn er weer volop initiatieven van overheidsinstanties, gemeenschappen en enthousiaste supporters.