Europa moet minder verbruiken, meer recyclen

In Europa worden nog steeds te veel grondstoffen gebruikt. Om dat te veranderen heeft de Europese Commissie een speciale Routekaart voor minder en efficiënter grondstofgebruik opgesteld.

Doordat Europa jarenlang te veel grondstoffen en materialen heeft verbruikt, zijn alle systemen inmiddels daarop ingesteld. Om minder grondstoffen te gebruiken moeten ook die systemen veranderen. Daarvoor is bijvoorbeeld innovatie nodig: we moeten nieuwe manieren vinden om te leven en spullen te produceren, manieren die minder materiaal verbruiken en ook minder afval opleveren.

Met de Routekaart wil de Europese Commissie de eerste stappen zetten naar een efficiënter Europa. Het doel is om in 2050 een economie te hebben die nog steeds ruimte biedt voor een hoge levensstandaard, zoals we die nu ook kennen, maar wel veel minder grondstoffen, water, grond en energie verbruikt.

Daarbij geldt ook: minder afval. De Commissie wil dat er meer aandacht komt voor hergebruik en recycling. Door het gebruik van 'oude' grondstoffen hoeven er minder nieuwe verbruikt te worden. Ook worden in 2013 en 2014 meer 'einde-afval' criteria ingevoerd. Deze criteria geven aan op welk moment in de keten en na welke eventuele bewerkingen een afvalstroom het predikaat afval verliest en vervolgens wordt gezien als een nieuwe grondstof. Om te zorgen dat Europa de grondstoffen uit haar eigen afval kan blijven hergebruiken, zal ook beter worden gelet op de illegale export van afval.

Bron: Afvalvrij