EU geeft 40 miljoen uit voor milieuprojecten

Door de globalisering wordt er op wereldwijde schaal meer en meer gebruikt gemaakt van natuurlijke grondstoffen als gas, aardolie, water en hout. Deze grondstoffen raken daardoor in een razend tempo uitgeput. Duurzaamheid en economische groei blijken hierdoor niet tegelijk te kunnen uitbreiden. Voor landen is het daarom een grote uitdaging om de verduurzaming van hun economie te laten rijmen met andere prioriteiten, zoals economische groei en welvaart. Het milieu komt helaas vaak minder hoog op het prioriteitenlijstje.

Europese Commissie zet zich in voor milieu
Duurzaamheid is inmiddels doorgedrongen tot de verschillende beleidsterreinen van de Europese Unie (EU). Dit betreft niet alleen het milieubeleid. Ze willen duurzaamheid integreren in alle relevante beleidsterreinen. De EU is verantwoordelijk voor de inbreng van duurzaamheid bij Europees en wereldwijd overleg.

De Europese Commissie heeft 40 miljoen euro uitgegeven voor projecten naar efficiënt gebruik van hulpbronnen. Het project bestaat uit 140 onderzoek partners van verschillende bedrijven en privé organisaties uit 19 Europese landen. Hun doelstellingen zijn de uitdaging aangaan om weggegooid materiaal te recyclen, het klimaat rondom de landbouwsector verbeteren en geld besparen.

Toekomstplan
Dinsdag en woensdag 5 en 6 november zal de start van het project plaatsvinden in Brussel. De Europese Commissie zal dan samen met de verschillende projectleiders de doelstellingen bepalen en een plan opstellen voor de toekomst.