Emballage- en palletindustrie sluit Green Deal met overheid

Op initiatief van de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) hebben de EPV, Platform Hout in Nederland (PHN) en PKF BV een Green Deal gesloten met de Rijksoverheid. In deze overeenkomst komen de partijen overeen de inzet van resthoutverbranding op productielocaties te stimuleren en mogelijke belemmeringen hiervoor weg te nemen.

De Nederlandse emballage- en palletindustrie verwerkt op jaarbasis meer dan 1 miljoen m3 zachthout (vuren en grenen) tot pallets, kisten, kratten en industriƫle verpakkingen. Bij de productie hiervan komt resthout vrij, een schoon bijproduct dat verbrand kan worden voor hoogwaardige energieopwekking. Deze energie is inzetbaar om de drooginstallaties voor pallets en houten verpakkingen van warmte te voorzien. Hittebehandeling van het hout of houten verpakkingsmateriaal wordt gevraagd vanuit de markt en kan vanuit internationale regelgeving (ISPM 15) vereist zijn.

Duurzame voordelen
Drooginstallaties draaien nu hoofdzakelijk op gas. Vervanging van gas door schoon resthout (uit eigen bedrijf) biedt duurzame voordelen:
- De fossiele grondstof gas wordt vervangen door de oneindige grondstof hout;
- Verwerking van restmateriaal op eigen locatie voorkomt onnodige transportkosten;
- Inzet van hout is bedrijfseconomisch gunstig ten opzichte van gas. Een gemiddelde
productielocatie verbruikt 100.000 tot 200.000 m3 gas op jaarbasis
- Het verbranden van hout past binnen de CO2-neutrale kringloop.

Belemmering
Als een onderneming een stookinstallatie voor resthout wil plaatsen, is een milieuvergunning voor alle bedrijfsprocessen noodzakelijk. Deze wettelijke vereiste weerhoudt veel producenten ervan over te gaan van gas op resthout.

Afspraken
In de Green Deal verplicht de Rijksoverheid zich in te spannen om te bewerkstelligen dat niet langer het volledige bedrijf onder de milieuvergunning geplaatst hoeft te worden, wanneer het gaat om het in gebruik nemen van een verbrandingsinstallatie op eigen resthout.
De EPV verplicht zich met de Green Deal de inzet van resthoutverbranding bij de productielocaties van de leden actief te bevorderen en daarover te communiceren met stakeholders.
PHN zal de positieve resultaten van deze Green Deal communiceren met andere sectoren binnen de houtketen en hen stimuleren om de resultaten over te nemen.

Over Green Deals
Green Deals zijn publiekprivaten samenwerkingsverbanden waarmee de overheid concrete duurzame initiatieven wil bevorderen. Deze Green Deal geeft invulling aan het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpstoffen, met name op het punt van het duurzaam omgaan met de grondstof hout binnen de eigen bedrijfsvoering.

Over EPV
De Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) is de representatieve brancheorganisatie op het gebied van houten pallets en houten verpakkingen. Onder de leden bevinden zich producenten, reparateurs en handelaren op het gebied van houten pallets en houten verpakkingen, evenals hun belangrijkste toeleveranciers. De EPV streeft naar duurzaam ondernemerschap, mede daarvoor is een gedragscode opgesteld die de leden verplicht een Chain of Custody-certificaat te verwerven voor gecertificeerd hout (FSC en/of PEFC). Met de Green Deal geeft de EPV invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Over PHN
Platform Hout in Nederland (PHN) vertegenwoordigt de Nederlandse houtketen. De doelstelling van het platform is het versterken van de politieke, beleidsmatige en maatschappelijk positie van het economische belang bij productie en benutting van hout en houtvezels. Binnen het kader van het Agro Biomassaconvenant worden businesscases zoals deze ontwikkeld en geagendeerd.