Eerste sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval geopend

Staatssecretaris Atsma verricht officiële ingebruikname Rotterdam, 5 september 2011 - Staatssecretaris Joop Atsma (I&M) heeft vanmiddag de eerste Nederlandse sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval officieel in gebruik genomen. De installatie in Rotterdam (eigendom van afvalbedrijf SITA) gaat circa een kwart van het in Nederland gescheiden ingezamelde materiaal sorteren. Het materiaal wordt in vijf stromen kunststof gesorteerd en voor hergebruik geschikt gemaakt.
De opening van de installatie in de Rotterdamse Waalhaven werd bijgewoond door ongeveer 300 genodigden. Staatssecretaris Atsma benadrukte in zijn toespraak hoe goed het gaat met het gescheiden inzamelen van verpakkingsafval. "We mogen de Nederlandse burger echt een compliment geven. In 2010 is tien keer zoveel kunststof verpakkingsafval uit huishoudens opgehaald als in 2008. We zijn goed op weg, maar het kan nog beter. Mijn ambitie zijn grote grondstoffenrotonden, waarop zo min mogelijk materiaal verloren gaat. Kennis en kunde uit de afvalsector gecombineerd met de kracht van de consument levert vaak kassa op en is goed voor ons (leef)klimaat.”

Tijdens de opening kwam eveneens Adriaan Visser (CEO SITA Benelux & Duitsland) als eigenaar van de installatie aan het woord. Hij onderstreepte het belang van de installatie, de eerste in Nederland. "Deze sorteerinstallatie was de nog ontbrekende schakel in de recyclingketen van kunststof verpakkingsafval in Nederland. Een belangrijk deel van het ingezamelde kunststof kan nu ook hier worden verwerkt. SITA ziet het als haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving door uit afval grondstoffen en energie terug te winnen. De recycling van kunststof verpakkingsafval tot nieuwe producten speelt hierin een belangrijke rol.”

De installatie in Rotterdam sorteert het materiaal dat de consument thuis (aan de bron) heeft gescheiden. Met deze gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval is in 2009 een start gemaakt, en sindsdien spreken de resultaten voor zich. Regisseur van de gescheiden inzameling van al het verpakkingsafval in Nederland is Nedvang, dat nauw betrokken was bij de totstandkoming van de installatie in Rotterdam. Algemeen directeur Jan Storm van Nedvang: "Als je in een paar jaar tijd zulke resultaten boekt zegt dat veel over de inzet van de consument. Maar ook over de gezamenlijke wil om milieuwinst te behalen. We hebben het nog steeds over verpakkingsafval, maar in feite is het de grondstof waar we in de keten heel veel mee kunnen. Dat besef dringt gelukkig steeds meer door."