D66 Midden-Drenthe wil afvalbeleid aanscherpen

De politieke fractie D66 wil dat de gemeente Midden-Drenthe meer aandacht gaat geven aan afvalscheiding vanaf de bron. Onlangs heeft er een discussieavond plaatsgevonden in het dorpje Spier en hier heeft de partij laten weten dat het beleid rondom afval en milieu dringend aangescherpt moet worden.

Zeer hoge doelen en meer recycling
Het doel van Midden-Drenthe is momenteel om niet meer dan 75 kilo restafval per huishouden te produceren. En hiermee is de lat al erg hoog gelegd, want een gemiddeld huishouden in de gemeente produceert nu ruim 200 kilo restafval per jaar. Maar voor fractie D66 is dit nog niet voldoende. Zij willen de norm verlagen naar maximaal 55 kilo restafval per huishouden per jaar. Dit is namelijk door de landelijke organisatie NedVang als haalbaar gesteld. Hiervoor is het echter wel nodig dat de gemeente afval volledig gaat recyclen vanaf de bron. Hiervoor zijn wat grondige wijzigingen in het huidige beleid nodig.
Midden-Drenthe is nu bijvoorbeeld nog namelijk een van de weinige gemeenten die kunststof achteraf uit het huisvuil haalt, in plaats van dit vooraf te scheiden en apart in te zamelen. Maar door dit vooraf al te doen kan het beter gerecycled worden en blijft er uiteindelijk minder restafval over.
D66 is wel een grote voorstander van het belonen van goed gedrag. Inwoners die hun afval goed gescheiden inleveren kunnen rekenen op een extra gunst van de gemeente.

Binnenkort zal D66 de verdere koers in de gemeenteraad uitstippelen en een nieuw verkiezingsprogramma opstellen met daarin de uitkomsten van het debat meegenomen.