Curitas doet onderzoek naar textielrecycling

Afvalinzamelaar Curitas doet onderzoek naar nieuwe innovatieve oplossingen om textiel te recyclen. Want het bedrijf richt zich al lang niet meer uitsluitend op inzamelen. Het bedrijf wil textiel beter en meer hergebruiken.

Verloren textiel
Momenteel belandt nog jaarlijks zeker tweederde van het textiel bij het restafval. Dit is zonde, vindt Curitas, omdat een deel hiervan nog prima herdraagbaar is en de rest gerecycled moet worden. “Het milieu vraagt om hoogwaardigere recyclingtechnieken dan de huidige technieken”, aldus Curitas.

Eerste resultaten
Curitas is nauw betrokken bij de verwerking van de textiel die het bedrijf inzamelt en doet in samenwerking met sorteerbedrijven en recyclingpartners onderzoek naar nieuwe recycletechnieken. Textiel recyclen brengt nog verschillende moeilijkheden met zich mee. Textiel bestaat vaak uit meerdere materialen, en recyclingtechnieken zijn vaak maar geschikt voor één soort materiaal. Ook is gedragen textiel een stuk minder sterk dan nieuw textiel. Maar de textielvezels moeten na het recyclingproces nog even sterk zijn als een nieuw vezel, om kleding van goede kwaliteit te kunnen produceren.
Curitas werkt aan een veelbelovende proef waarbij het op kleine schaal gelukt is de veelgebruikte materialen katoen en viscose op een milieuvriendelijke manier te scheiden van andere materialen. Hier worden na verdere behandeling nieuwe garen van geproduceerd. Verder onderzoek zal nog uitwijzen of dit proces ook op industriële schaal mogelijk is.