Consumenten hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid

Steeds meer consumenten gaan het belang van duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) inzien. Maar liefs 42% van de consumenten geeft aan duurzame en maatschappelijk verantwoorde aspecten belangrijk te vinden bij de overweging om een product of dienst aan te schaffen. Ook denkt bijna een derde van de consumenten dat hij of zij met bepaald koopgedrag de aanbieders kan beïnvloeden om duurzamer te produceren. Dit alles is gebleken uit het Dossier Duurzaam 2015, een grootschalig consumentenonderzoek van GfK en marketingbureau b-open.

Kritischer
De consument gaat dus steeds meer ervaren dat zijn bijdrage er toe doet. Nog maar 18% van de consumenten heeft de gedachten dat het toch geen zin heeft om duurzame producten te kopen omdat dit geen bijdrage levert aan een betere wereld. In het jaar 2014 had nog 22% deze gedachte. Ook gaan steeds meer consumenten twijfelen aan de waarheid van claims en keurmerken over duurzaamheid en MVO. Het percentage wat niet zomaar blindelings alles geloofd wat producenten beweren is tussen 2008 en 2014 opgelopen van 30% naar 48%. Maar in dit jaar is het percentage weer afgenomen tot 42%.

Meer bewust van eigen aandeel
Bart Brüggenwirth van b-open laat zijn idee achter de ontwikkelingen weten. “Het is zichtbaar dat er een omslagpunt is bereikt. Steeds meer consumenten raken overtuigt dat hun duurzame gedrag daadwerkelijk effect heeft. Hierdoor staan ze ook meer open voor een duurzame boodschap. Voor producenten die duurzame producten aanbieden is dit zeer goed nieuws, en natuurlijk is dit voor de gehele samenleving goed nieuws!”, is zijn reactie.

Polarisatie in samenleving
Wat een bijkomende effect is van deze positieve tendens is dat de tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van duurzaamheid wel steeds groter worden. In het Dossier Duurzaam 2015 worden de consumenten in vijf groepen verdeeld op basis van hun houding ten opzichte van duurzaamheid. De drie groepen die positief tegenover duurzaamheid staan zijn de Aanjagers, de Sympathisanten en de Welwillende. Dit is bij elkaar ongeveer de helft van het totaal aantal consumenten. Een negatieve houding t.o.v. duurzaamheid hebben de Onverschilligen en de Afwijzers. Het contrast tussen de eerste drie groepen en de laatste twee is in dit jaar groter geworden. De houding en mening van beide kanten wordt sterker.

Uitdaging voor producenten
Uit alles kunnen we wel concluderen dat de inspanningen die duurzame ondernemers al jaren lang leveren toch zeker de gewenste resultaten opleveren. Vele bedrijven werken aan een duurzaam imago, denk hierbij aan energieleveranciers maar ook aan retailers zoals Hema en IKEA. “Voor bedrijven blijft het stimuleren van duurzaam gedrag een grote uitdaging. Inzicht krijgen in elk van de vijf consumentengroepen helpt om de juiste keuzes te kunnen maken. Om de kritische massa te bereiken blijft het vooralsnog effectiever op je te richten op gedragsverandering bij consumenten die de intentie hebben duurzaam te leven dan op het creëren van deze intentie bij non-believers”, aldus Bart Brüggenwirth.