Cijfers kunststofrecycling kloppen niet meldt ministerie van Milieu

In het rapport "Recycling kunststofverpakkingen" dat staatssecretaris Joop Atsma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd staat dat de verpakkingsbranche onjuiste cijfers levert over het hergebruik van kunststofafval. Uit het rapport blijkt dat de branche er in sommige gevallen zo'n 15% naast zit. Hierdoor heeft het ministerie van Milieu geen betrouwbaar beeld van de kunststofrecycling in Nederland.

De verpakkingsindustrie heeft afgesproken dat in 2009 in totaal 32 procent van het verpakkingsafval zal worden hergebruikt. Voor uitvoering van deze afspraken is de stichting Nedvang opgericht. Nedvang rapporteerde over 2008 dat een percentage van 27% werd hergebruikt. Voor 2009 werd een percentage van 38% gerapporteerd.

Het ministerie stelt dat er bij de recycling bedrijven weinig kennis aanwezig is van het protocol voor het inzamelen en hergebruik van plastic verpakkingen.

Nedvang maakt op haar site melding van onjuiste berichtgeving omtrent dit onderwerp. Volgens Nedvang heeft staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu eind vorig jaar Nedvang in een brief aan de Tweede Kamer gecomplimenteerd met de prestaties op het gebied van hergebruik van verpakkingsafval.