ChristenUnie wil meer afvalscheiding op stations NS

De ChristenUnie is van mening dat er te weinig aandacht wordt besteed aan afvalscheiding op stations. Van al het afval wat op treinstations wordt ingezameld wordt maar 12% gescheiden. Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu geadviseerd om op stations special afvalbakken te plaatsen waarin afval beter gescheiden kan worden.

Papier levert meer op
Er zijn al enkele tests gedaan om papierafval gescheiden op te halen op stations, zoals de Green Deal in februari. Maar Dik-Faber oppert nu om alle materialen in aparte bakken in te zamelen.
Volgens de ChristenUnie is de reden voor de slechte afvalscheiding dat de NS hiervoor geen subsidie ontvangt. Daarom plaatst de NS enkel vuilnisbakken voor restafval, denkt de partij. Tests met papierafval zijn nog wel rendabel omdat dit geld oplevert. Plastic afval levert bijvoorbeeld voor de NS geen extra inkomsten op.

Plannen voor toekomst
De ChristenUnie heeft een schatting gemaakt voor het percentage van hun afval dat huishoudens in Nederland scheiden en komt uit op 50%, een stuk meer dan op stations dus. Het kamerlid heeft daarom grootste plannen. “Ik wil dat reizigers binnen een jaar op alle intercitystations in Nederland hun oud papier, maar ook hun lege flesjes en blikjes in aparte bakken kunnen deponeren,” laat ze weten. Voor de financiering stelt ze voor om geld uit het Afvalfonds te gebruiken. Dit fonds wordt gefinancierd vanuit de verpakkingsindustrie en is bedoeld om gemeentes te ondersteunen bij hun afvalscheiding. Aangezien stationsafval nu nog onder de noemer bedrijfsafval valt is dit fonds niet bestemd voor de NS. Maar volgens het kamerlid zou dit met een kleine wijziging in de regels opgelost kunnen worden.