Capelle aan den IJssel wil afvalstoffen meer hergebruiken

De gemeentefractie GroenLinks in Capelle aan den IJssel is het niet eens met de manier waarop de stad nu met het afval omgaat. Irja Verweijen laat weten: "Grondstoffen raken op en veel komt niet of nauwelijks gebruikt bij het restafval." De partij heeft voorstellen gedaan aan de raad en het college om meer grondstoffen terug te winnen uit het materiaal wat nu tussen het afval ligt.

Afval is waardevol
Capelle is vergeleken met andere gemeenten en nu blijkt dat hier veel meer herbruikbaar materiaal bij het restafval is te vinden. “Dat is echt jammer. Zeker als je bedenkt dat wereldwijd steeds meer grondstoffen opraken en dat we geld kunnen verdienen aan afval. Je moeten eigenlijk van het woord 'afval' af. Dat drukt uit dat het waardeloos is. Maar dat is niet zo. Het meeste is op de een of andere manier weer te gebruiken. We moeten ons richten op de stoffen die er in zitten. Als het ware moeten we met een stofkam door het afval." aldus Verweijen.

Inzet van inwoners
GroenLinks wil dit beleid breed inzetten, dus Capelle moet zich niet alleen op huisvuil richten. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven aan de inwoners. Bijvoorbeeld door bij het inrichten van openbare ruimtes en het kopen van materialen extra goed te letten op welke grondstoffen worden gebruikt en hoe die later hergebruikt kunnen worden. Irja Verweijen wil de inwoners van de gemeente aansporen ook actief mee te doen aan het beter gebruiken van afvalstoffen. “De gemeente moet ook voorlichting geven over hoe je minder grondstoffen kunt gebruiken en moet alles op alles zetten om er voor te zorgen dat er minder nog te gebruiken stoffen bij het restafval komen", vertelt ze. "Maar dat kan de gemeente natuurlijk niet alleen, het zijn de bewoners die uiteindelijk de spullen wel of niet in de goede container gooien. We hebben onze visie op het afvalbeleid aan de gemeenteraad en het college overhandigd. Zelf hebben we het liever over het grondstoffenbeleid. In onze visie doen we ook voorstellen om er voor te zorgen dat het gescheiden inzamelen toeneemt. Stoffen die opnieuw te gebruiken zijn, moet je zo gemakkelijk mogelijk kwijt kunnen. Bijvoorbeeld bij winkelcentra waar je toch al vaak komt. Zorg dat je daar ook zaken als kleine elektrische apparaten, kaarsstompen en kurk kwijt kunt. Ook willen we dat mensen minder gaan betalen als ze minder restafval hebben. Wat ons betreft komt er een jaarlijkse prijs voor de buurt met het minste restafval. 'Afval' is niet waardeloos, het is geld waard!”