Branchevereniging kringloopbedrijven tekent inzamelconvenant met NVMP

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) sluit een convenant over de afgifte van elektrische apparaten en spaarlampen met de NVMP, die zorgdraagt voor een verantwoorde inzameling en recycling hiervan. Partijen spreken af dat BKN-leden onbruikbare apparaten en kapotte spaarlampen aan de NVMP leveren, tegen een vergoeding van 79 euro per ton. Gezamenlijk wordt ernaar gestreefd meer grondstoffen opnieuw te gebruiken door meer apparaten en spaarlampen in te zamelen en te recyclen.

De BKN zet zich in voor het verder professionaliseren van de branche en wil het kringloopbedrijf als een kwaliteitsmerk in de markt zetten. Het convenant met de NVMP draagt hieraan bij. De NVMP ondersteunt de kringloopgedachte. Beide organisaties vinden het belangrijk dat onbruikbare apparaten en kapotte spaarlampen worden ingezameld en gerecycled. De BKN adviseert haar 59 leden een inzamelcontract met de NVMP aan te gaan. Deze leden exploiteren bij elkaar circa 220 kringloopwinkels verspreid over heel Nederland.

Hoog milieurendement
Veel gebruikte elektrische apparaten en spaarlampen belanden op ongewenste plaatsen: in de afvalbak of in een land waar minder eisen worden gesteld aan de veiligheid voor mens en milieu bij inzameling en recycling. Kostbare grondstoffen gaan hierbij verloren, terwijl hergebruik mogelijk is tot meer dan 90 procent. De inzamelcontracten tussen de kringloopwinkels en de NVMP dragen bij aan de doelstelling zoveel mogelijk gebruikte elektrische apparaten en spaarlampen in te zamelen en te recyclen.

Over de BKN
De BKN, opgericht in 1994, is actief op het terrein van hergebruik van grof huishoudelijk afval en bevordering van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De BKN ondersteunt de ontwikkeling van de bedrijfstak door kennisoverdracht en voorlichting ten behoeve van haar leden. De missie van BKN is: het bevorderen van kwalitatief en doelmatig product- en materiaalhergebruik bij haar leden alsmede het stimuleren van het sociaal ondernemerschap. Meer informatie: www.kringloopwinkels.nl

Over de NVMP
De NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en spaarlampen in opdracht van de producenten en importeurs. Zij geven hiermee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. De NVMP heeft een landelijk dekkend systeem om effici├źnt en milieuvriendelijk in te zamelen en te recyclen. Meer informatie: www.nvmp.nl

Over Wecycle
Via inzamelacties en campagnes wil Wecycle meer elektrische apparaten en spaarlampen inzamelen en recyclen. Wecycle is een initiatief van producenten en importeurs, die hiervoor de krachten bundelen met scholen, verenigingen, gemeenten, detaillisten en consumenten. Meer informatie: www.wecycle.nl

//Einde bericht

Bron: Stichting NVMP

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu