Beloning voor afvalrecycling in Hengelo

Vanaf het jaar 2018 gaat de gemeente Hengelo haar inwoners extra belonen voor recycling. Vanaf dan zullen de recyclebare reststromen als papier, blik, glas en plastic gratis aan huis worden opgehaald door de gemeentelijke recyclingdiensten. Op deze manier sparen de inwoners van Hengelo een hoop ritjes naar de recyclingcontainers uit, dat scheelt tijd en moeite. Het overige afval moet nog wel door de inwoners zelf naar de ondergrondse afvalcontainers worden gebracht.

Duurzaamheidsdoelstellingen
Door deze nieuwe maatregel hoopt de gemeente Hengelo haar duurzaamheidsdoelstellingen voor afval te behalen. Veertien gemeente in de regio Twente hebben samen afgesproken de hoeveelheid restafval in 2030 te hebben teruggedrongen naar maximaal 50 kilo per persoon per jaar.
Hengelo is een van de weinige gemeenten in Nederland die een gevarieerde afvalstoffenheffing toepast. Dit houdt in dat de inwoners een vast bedrag betalen, maar als ze minder restafval produceren betalen ze ook een lager tarief. Dit zogeheten diftar-systeem werkt uiterst goed. Sinds de invoering is de hoeveelheid afval al gedaald van 240 naar 150 kilo per persoon per jaar. Andere gemeenten in Twente zijn nog in overleg of deze regeling in hun gemeente ook mogelijk is. Het risico is dat inwoners hun afval illegaal gaan storten of naar andere gemeenten brengen.