Attero nieuwe eigenaar van VAR

VAR Holding BV en Attero BV hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van een 80,01 procents belang in het aandelenkapitaal van VAR BV aan Attero per 1 januari 2011. Attero hield reeds 19,99 procent van alle aandelen in VAR. De betrokken partijen zien in de samenvoeging van VAR en Attero voordelen voor beide ondernemingen. De activiteiten van VAR zijn voor een belangrijk deel complementair aan de huidige activiteiten van Attero en passen naadloos in de nieuwe strategie van het bedrijf. Daarmee ontstaat ook een belangrijke meerwaarde voor de toekomst van VAR.

VAR kent een aantal activiteiten die op dit moment nog beperkt deel uitmaken van de bedrijfsvoering van Attero en daar goed bij aansluiten. Algemeen directeur Pierre Vincent van Attero noemt de acquisitie van VAR een belangrijke stap in de nieuwe strategie van zijn bedrijf. "We creëren waarde door innovatieve activiteiten op het gebied van recycling en duurzame energie verder uit te bouwen. De verwachting is dat deze in de toekomst verder zullen doorgroeien". VAR heeft bovendien een gunstige geografische ligging in de Regio Steden Driehoek en biedt voor Attero een interessante en nieuwe overslaglocatie in deze regio.

Het samengaan met Attero heeft ook een aantal interessante voordelen voor VAR. In de eerste plaats is Attero een financieel solide onderneming met een sterke positie in de Nederlandse markt van afvalverwerking. Daarnaast liggen er mogelijkheden om de commerciële activiteiten van VAR verder uit te breiden. De markt voor VAR Engineering wordt groter, mede door de concrete initiatieven bij Attero voor de ontwikkeling van vergistinginstallaties en andere innovatieve toepassingen. Als laatste krijgt VAR door het samengaan met Attero een laagdrempelige toegang tot eindverwerking van afval.

Jan Boone, oprichter en eigenaar van het 80-procents belang in VAR, geeft aan: " Ik heb volledig vertrouwen in Attero. Beide bedrijven kennen elkaar goed. VAR heeft met Attero een solide partner gevonden waarmee 'mijn onderneming' in goede handen terecht komt. De laatste jaren ben ik persoonlijk meer op afstand gaan staan van de operationele activiteiten van VAR en heb ik mij meer gericht op de productie van verantwoorde biomassa in Latijns-Amerika".

Voor de medewerkers van VAR en Attero heeft de samenvoeging geen directe personele gevolgen. De huidige entiteit VAR zal vooralsnog zelfstandig blijven bestaan. Ook de naam VAR blijft voorlopig gehandhaafd. Daarbij worden de verbondenheid tussen Attero en VAR en de onderlinge samenwerking in de markt zichtbaar gemaakt. De lokale aanwezigheid in Gelderland blijft in stand.

Conform de SER Fusiegedragsregels is de overdracht van de zeggenschap gemeld aan de betrokken vakorganisaties. Ook de fusiecommissie van de Sociaal Economische Raad is geïnformeerd. Partijen hebben de transactie gemeld en ter toetsing voorgelegd aan de NMa. De Ondernemingsraden van beide ondernemingen hebben positief geadviseerd.
------------------------------------------------------------------------------------------
Over VAR en Attero

VAR richt zich met haar ongeveer 160 medewerkers onder meer op het composteren en vergisten van organisch afval en de productie van duurzame energie daaruit. De onderneming is eveneens actief in het sorteren en recyclen van afvalstromen, het uitvoeren van grondreiniging en bodemsanering en de productie van secundaire brandstoffen uit kunststofafvalstromen. Zij exploiteert en beheert daarnaast een stortplaats. VAR kent twee vestigingsplaatsen: de hoofdvestiging in Wilp en een nevenvestiging in Spijk, beide in Gelderland.

Attero is onder andere actief in het scheiden en sorteren van afvalstromen in herbruikbare materialen, de productie van (duurzame) energie uit restafval in zijn twee afvalenergiecentrales, het composteren en vergisten van organisch afval, en de exploitatie en het beheer van stortplaatsen. De belangrijkste productielocaties van Attero zijn Wijster en Moerdijk (waar de twee afvalenergiecentrales zijn gevestigd), Groningen, Tilburg en Venlo. Daarnaast bezit Attero een groot aantal afvaloverslaglocaties, enkele compostfabrieken (naast genoemde locaties ook in Maastricht en Deurne) en diverse stortlocaties, met name in Noord-Brabant en Limburg. Bij Attero en zijn dochtermaatschappijen zijn ongeveer 700 personen werkzaam.

Attero is in oktober 2009 afgesplitst van het energiebedrijf Essent en opereert sindsdien zelfstandig. De aandelen van Attero worden gehouden door publieke aandeelhouders (de provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe, Groningen en Flevoland, samen met circa 130 gemeenten in die provincies). Na de verzelfstandiging heeft Attero zijn strategie herijkt. Deze richt zich nu op verdere optimalisering van bestaande activiteiten en het borgen van continuïteit van die activiteiten door voortzetting van bestaande contracten met gemeenten, het intensiveren van de relatie met gemeentelijke klanten in de vorm van bijvoorbeeld partnerships, en het ontwikkelen van innovatieve en duurzame activiteiten met groeimogelijkheden.

http://www.attero.nl