Attero definitief nieuwe eigenaar van VAR

Attero heeft op 17 februari jongstleden een 80,01 procents belang in het aandelenkapitaal van VAR BV definitief verworven. Daarmee zijn nu alle aandelen van het Veluwse afvalrecyclingbedrijf in handen van Attero. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op 7 februari ingestemd met de transactie. Betrokken partijen hadden eind december 2010 al overeenstemming bereikt. Zij zien in de samenvoeging voordelen voor beide ondernemingen. De activiteiten van VAR zijn voor een belangrijk deel complementair aan de huidige activiteiten van Attero en passen naadloos in de nieuwe strategie van het bedrijf. De acquisitie betekent ook een belangrijke meerwaarde voor de toekomst van VAR.

VAR kent een aantal activiteiten die op dit moment nog beperkt deel uitmaken van de bedrijfsvoering van Attero en daar goed bij aansluiten. Attero ziet de acquisitie van VAR dan ook als een belangrijke stap in zijn nieuwe strategie. Het bedrijf stelt zich onder meer ten doel zijn innovatieve activiteiten op het gebied van recycling en duurzame energie verder uit te bouwen. VAR heeft bovendien een gunstige geografische ligging in de Regio Steden Driehoek en biedt voor Attero een interessante en nieuwe overslaglocatie in deze regio.

Het samengaan met Attero heeft ook een aantal interessante voordelen voor VAR. In de eerste plaats is Attero een financieel solide onderneming met een sterke positie in de Nederlandse markt van afvalverwerking. Daarnaast liggen er mogelijkheden om de commerciële activiteiten van VAR verder uit te breiden. De markt voor VAR Engineering wordt groter, mede door de concrete initiatieven bij Attero voor de ontwikkeling van vergistinginstallaties en andere innovatieve toepassingen. Als laatste krijgt VAR door het samengaan met Attero een laagdrempelige toegang tot eindverwerking van afval.

Voor de medewerkers van VAR en Attero heeft de samenvoeging geen directe personele gevolgen. De Ondernemingsraden van beide ondernemingen hadden eerder al positief geadviseerd.

De huidige entiteit VAR zal vooralsnog zelfstandig blijven bestaan. De lokale aanwezigheid in Gelderland blijft in stand. Ook de naam VAR blijft voorlopig gehandhaafd. Daarbij worden de verbondenheid tussen Attero en VAR en de onderlinge samenwerking in de markt zichtbaar gemaakt.

Over Attero en VAR
Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt, en ontwikkelt zich verder als betrouwbare, klantgerichte dienstverlener op milieugebied. Attero manifesteert zich ook steeds meer als een innoverende kracht in de productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Vernieuwende oplossingen zoals vergisting van gft en nascheiding van kunststoffen zijn sprekende voorbeelden.

Attero biedt werk aan 650 medewerkers, die op een vijftiental locaties onder meer het (rest)afval van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens ofwel ruim 6 miljoen mensen verwerken; jaarlijks zo'n 2,5 miljoen ton. Attero produceert duurzame elektriciteit voor 350.000 huishoudens, is de grootste gft-verwerker én de grootste producent van groen gas in Nederland en levert daarnaast onder andere compost voor land- en tuinbouw en groenvoorziening, (bio)brandstoffen voor energiecentrales en bodemassen voor de wegenbouw.

VAR richt zich met haar ongeveer 160 medewerkers onder meer op het composteren en vergisten van organisch afval en de productie van duurzame energie daaruit. De onderneming is eveneens actief in het sorteren en recyclen van afvalstromen, het uitvoeren van grondreiniging en bodemsanering en de productie van secundaire brandstoffen uit kunststofafvalstromen. Zij exploiteert en beheert daarnaast een stortplaats.
VAR kent twee vestigingsplaatsen: de hoofdvestiging in Wilp en een nevenvestiging in Spijk, beide in Gelderland.

http://www.attero.nl