Asbest Denaturatie Zwolle wil 100.000 ton/jaar recycling fabriek bouwen

Directeur Anton Reef van Asbest Denaturatie Zwolle wil volgend jaar op bedrijfventerrrein Hessenpoort een installatie bouwen die het storten van asbest op stortplaatsen overbodig maakt. De installatie gaat gebruik maken van het denaturatie proces waarin het asbestcement wordt omgezet in een onschuldig, nog bruikbaar restproduct.

Bij denaturatie verliest een groot molecuul (macromolecuul) haar ruimtelijke structuur. Daar de functie van een molecuul altijd samenhangt met haar samenstelling en structuur, raakt een molecuul bij denaturatie ook haar functie kwijt en wordt het daarmee onbruikbaar voor het doel waarvoor ze eigenlijk had moeten dienen.

De voorgenomen activiteit omvat het oprichten van een verwerkingsinstallatie gericht op het, zonder mechanische verkleining vooraf, thermisch (op ca 1.000 graden Celsius) denatureren van cement gebonden asbest producten (overwegend asbestcement dakplaten, wandplaten en buizen). Door het proces wordt de kristallijnen structuur van gezondheidsschadelijke asbestvezels veranderd in een veilige pseudomorfe structuur, waardoor het materiaal zijn gezondheidsschadelijke eigenschappen verliest. Na verdere maling kan het eindproduct als secundaire bouwstof worden toegepast in de kalk-, asfalt-, cementindustrie.

Het toe te passen proces is een Europees gepatenteerd verwerkingsproces.

De installatie maak gebruik van een tunneloven. Dit is een bewezen techniek. De tunneloven techniek heeft als voordeel een verhoogde arbo-veiligheid, een lager energieverbruik en een betere proces beheersing. De tunneloven zal gaan werken op aardgas. Asbest Denaturatie Zwolle onderzoekt of het gebruik van biogas ook mogelijk is.

De te bouwen installatie zal de eerste fabriek in Europa worden die op grote schaal met dit proces gaat werken. Asbest Denaturering Zwolle zal ook de demonstratie fabriek worden voor Europa.