Amsterdam: Plastic apart inzamelen bij bedrijven

Bedrijfsafval Stadsdeel Zuid start in oktober met een proef voor het gescheiden inzamelen van plastic afval.

Bedrijven en instellingen kunnen zich aanmelden voor de proef, die een half jaar gaat duren. Door het apart inzamelen kan het plastic verwerkt worden tot grondstof voor nieuwe producten zoals mobiele telefoons, fleecekleding en speelgoed. Bovendien komt er door de recycling minder afval in de verbrandingsovens terecht. En dat betekent een lagere CO2-uitstoot in de lucht.

Bedrijfsafval stadsdeel Zuid
Bedrijfsafval is het afval van winkels, horeca, kantoren en andere organisaties. Als een ondernemer boven een bepaalde hoeveelheid afval per week uitkomt, moet hij een contract afsluiten met een erkend bedrijf voor afvalinzameling. Dit kan onder andere met Bedrijfsafval Stadsdeel Zuid: uw restafval kan zelfs zeven dagen per week worden opgehaald en daarnaast apart glas, papier, karton en binnenkort ook plastic!

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de proef of over Bedrijfsafval Stadsdeel Zuid contact op met 020 252 1111.
Bron: Zuid Amsterdam