Amsterdam begint project met recyclingterrein

Het voormalig industrieterrein Buiksloterham in Amsterdam Noord gaat gebruikt worden als experimenteergebied voor een test met het recyclen van diverse afvalstromen in een woonwijk.

Technologie voor circulaire economie
Twintig organisaties waaronder nutsbedrijven, ontwikkelaars en onderzoeksinstellingen hebben hiervoor een overeenkomst met de gemeente Amsterdam getekend. Het gebied waar de test uitgevoerd zal worden in nu nog een kaal, vervuild gebied maar binnenkort komen hier komen allerlei nieuwe snufjes die een circulaire economie tot stand gaan brengen. Bij deze nieuwe technologie wordt gedacht aan een innovatieve manier van afvalinzameling, maar ook aan het gebruiken van regenwater om drinkwater te besparen.
Ook komt er mogelijk een bioraffinaderij op het terrein. Hier worden voedingsstoffen en grondstoffen voor chemicaliƫn uit afvalwater gefilterd, wat anders in het riool zou belanden. Op deze manier wordt de besparing aan drinkwater wordt geschat op 73 miljoen liter per jaar. Uit het afvalwater kan bijvoorbeeld per jaar negenduizend kilo fosfaat worden gezuiverd, wat een schaarse meststof is.