Amercentrale vergroent in hoog tempo

- Duurzame biomassa vervangt steenkool op grote schaal
- Opnieuw sterke reductie CO2 emissies
- Meestook biomassa (houtpellets) meest voordelige vorm van duurzame energieproductie

Essent gaat de Amercentrale in Geertruidenberg gereed maken om nog meer duurzame biomassa te kunnen meestoken. Technische aanpassingen zijn nodig om uiterlijk in 2015 in staat te zijn 50% biomassa te kunnen meestoken op eenheid 9. De Amercentrale levert bij dat percentage duurzame stroom voor driekwart miljoen huishoudens. Op dit moment is de Amercentrale al Europees leidend op het gebied van biomassa meestook (33%) voor de productie van duurzame energie.

Sterke reductie uitstoot CO2
De totale hoeveelheid biomassa in de vorm van houtpellets die na de aanpassingen op de Amercentrale zal worden ingezet, zal uiterlijk in 2015 met ruim 40 procent zijn toegenomen. Dit heeft een CO2 emissiereductie van circa 30% tot gevolg. Peter Terium, CEO van Essent: 'Dit is een duidelijke en concrete stap in het bereiken van onze doelen; 50% reductie van CO2-uitstoot tussen 2020 en 2030 en CO2 neutraal opereren in 2050.'

Goed bosbeheer voor duurzame energie
Productie van biomassa uit hout is een continu proces van groei, kap en herbeplanting. Er verdwijnt per saldo dus geen bos. De bosarealen zijn bovendien speciaal aangelegd voor de productie van hout en worden duurzaam geëxploiteerd.

Om alle huishoudens in Nederland van 100% groene energie op basis van biomassa meestook te voorzien (uitgaande van 7 miljoen huishoudens) is jaarlijks ongeveer 12 miljoen ton biomassa in de vorm van houtpellets nodig. Eén gezin verbruikt gemiddeld 3.500 kWh wat overeenkomt met ongeveer 1,8 ton houtpellets. Om een idee te krijgen; dat is ongeveer 3 m3 hout per jaar. Afhankelijk van het type boom komt dit op 3 tot 4 middelgrote bomen per gezin per jaar.

Goed bosbeheer is van groot belang. Essent haalt zijn houtpellets voornamelijk uit Noord Amerika waar de groeisnelheid van de naaldbomen door het gunstige klimaat en de manier van bosbeheer 12 tot 25 m3/ha/jaar is. In Europa ligt de groeisnelheid van bomen gemiddeld een stuk lager op zo'n 7 m3/ha/jaar. Onder Europese condities is een bos ter grote van Zuid-Holland voldoende om permanent te voorzien in 100% groene energie voor alle Nederlandse huishoudens.

Duurzame energie met biomassa meest voordelig
Van alle bestaande manieren voor de productie van groene stroom is en blijft ook na 2020 het meestoken van biomassa (houtpellets) een van de voordeligste en meest beheersbare. Goedkoper dan wind op land, veel goedkoper dan wind op zee en heel veel goedkoper dan zon/photo voltaïsch. Peter Terium: 'Een passend overheidsbeleid is nodig om de duurzame energie ambities mogelijk te maken. Grootschalige meestook van biomassa levert daar aan een significante bijdrage. Een bijdrage die simpelweg nodig is om de 2020 klimaatdoelstellingen te halen.'

Technische aanpassingen Amercentrale
Om de doelstellingen te kunnen bereiken, moet de Amercentrale technisch worden aangepast. Dat houdt in dat er tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd gaan worden in:
- een extra losinstallatie op de bestaande havenkade om meer biomassa te kunnen lossen
- gesloten transportbanden voor het transport van de biomassa op verschillende locaties op de centrale
- extra molens en biomassa silo's

Essent is bij de Provincie Noord Brabant het vergunningentraject gestart. Deze zijn nodig voor de bouw en de operationele aspecten van dit nieuwe biomassa project. Naar verwachting kan in 2011 gestart worden met de aanpassingen. Afhankelijk van het overheidsbeleid kan de extra capaciteit voor de meestook van biomassa uiterlijk in 2015 volledig operationeel zijn.